Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Terapeut hade otillbörlig relation med intagen – får löneavdrag

Nyheter
Publicerad: 2022-06-03 09:42
En häktesvakt öppnar dörren till en cell på häktet i Huddinge, ett av Kriminalvårdens säkerhetshäkten Foto: Claudio Bresciani

En 12-stegsterapeut som hade återkommande telefonsamtal med en intagen som bytt anstalt anses ha haft en otillbörlig relation med denne – trots att den intagne ansökt och beviljats telefon- och besökstillstånd till terapeuten vid flera tillfällen.
Kriminalvårdens personalansvarsnämnd anser dock att relationen inte varit förenlig med terapeutens anställning inom myndigheten.

Mannen arbetade som så kallad programledare för 12-stegsprogrammet vid en av landets anstalter. En av de intagna som deltog i programmet kom senare att ansöka om förflyttning till en annan anstalt – och ansökte då – och beviljades – telefon och besökstillstånd till programledaren. I sin ansökan angav han att personen ifråga var 12-stegsterapeut.
Därefter har den intagne förflyttats mellan ytterligare två anstalter och även på dessa haft telefon- och besökstillstånd till programledaren.

I slutet av förra året förflyttades den intagne ännu en gång och ansökte då, precis som tidigare, om telefon- och besökstillstånd för programledaren. Anstalten noterade dock att programledaren arbetade inom Kriminalvården och att det telefonnummer det sökts telefontillstånd för gick till programledarens privata telefon. Ansökan om telefontillståndet avslogs därför.

Straffas för otillbörlig relation

Programledaren har i personalsamtal uppgett att han haft god kontakt med den intagne sedan han gick med i 12-stegsprogrammet under 2017. Då han ansåg att den intagne haft nytta av samtalen på den första anstalten tyckte han inte det var något konstigt med att han ville fortsätta med de enskilda behandlingssamtalen. Han förutsatte också att klienten, enligt hans uppmaning, i sina ansökningar uppgav att han var hans 12-stegsterapeut. Han förutsatte också att allt var i sin ordning då tillstånden var granskade och godkända.

Kriminalvårdens personalansvarsnämnd anser dock att relationen inte varit förenlig med programledarens anställning då kontakten fortsatt långt efter att den intagne lämnat anstalten där programledaren arbetar. Det har alltså varit fråga om en otillbörlig relation och programledaren straffas nu med fem dagars löneavdrag.


Dela sidan:
Skriv ut: