Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Telia tvingas lämna ut porrsurfares namn och adress

Nyheter
Publicerad: 2020-02-11 07:27

Telia tvingas vid vite att lämna ut namn och adress till de som var registrerade användare av IP-adresser som piratkopierat och spridit porrfilm olovligen.

Det kanadensiska bolaget Gamma Entertainment lämnade in en ansökan om informationsföreläggande om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk mot Telia Sverige AB. Gamma yrkade att domstolen vid vite skulle förelägga Telia att ge Gamma information om namn och adress till ett antal av Telias användare. Patent- och Marknadsdomstolen förelägger nu Telia Sverige, vid vite om 200 000 kronor, att ge Gamma Entertainment information på och adress till de som var registrerade som användare av de IP-adresser som Gamma kräver att ta del av.

Informationen ska lämnas skriftligen till Gamma Entertainment senast åtta veckor efter att domstolens beslut vunnit laga kraft. Beslutet tog den 6 februari och en överklagan ska vara inne senast den 27 februari 2020.

Redan den 28 oktober 2019 beslutade Patent och Marknadsdomstolen om en så kallad säkerhetsåtgärd, att Telia vid vite förbjuds att förstöra informationen om namn och adresser till användarna av IP-adresserna innan målet är avgjort.

Grunderna till yrkandet är att de aktuella filmverken har upphovsrättsligt skydd där Gamma är innehavare av upphovsrätten, vilket gör att Gamma har ensamrätt att framställa exemplar av filmverken och att göra dem tillgängliga för allmänheten.

BitTorrent-teknik

Gamma uppger att filmverken har olovligen kopierats och gjorts tillgängligt för allmänheten från de IP-adresser Gamma nu vill få uppgifter om.

”Genom denna kopiering och detta tillgängliggörande för allmänheten begås intrång i upphovsrätten till filmverken”.

Intrången ska ha skett genom BitTorrent-teknik, vilket är ett filöverföringsprotokoll som effektiviserar nedladdning av stora och populära filer genom att använda ett P2P-nätverk. Användare i ett P2P-nätverk använder sig av en klient som är ett program som utgör nedladdning och uppladdning av delar av filen till och från andra användare med hjälp av en tracker.

I ansökan som inkom till domstolen redan i oktober framgår det att det är svårt att uträkna skadans exakta ekonomiska storlek när det gäller denna typ av fildelning. Men man hänvisar till undersökningar som gjorts på Carnegie Mellon University i USA där det framgår att piratkopiering kostar skaparna 1,3 miljarder dollar. Undersökningen visar även att intäkterna skulle öka 15 procent för skaparna om olaglig nedladdning skulle stoppas.

Telia har i målet uppgett att, om domstolen bifaller gammas yrkande, bolaget behöver tre månader på sig för att samla information om dessa adresser.

Väger tyngre än motståendes intressen

Domstolen konstaterar att det föreligger sannolika skäl att intrång har skett i de aktuella filmverken. Vidare skriver domstolen att det kan förutsättas att den begärda informationen skulle underlätta utredningen av intrången och därför får Gamma anses ha ett befogat intresse av den begärda informationen.

”Gammas intresse av att få tillgång till informationen anses väga tyngre än motståendes intressen, däribland de enskilda abonnenternas intresse av att förbli anonyma”, skriver Patent- och Marknadsdomstolen.

Gamma Entertainment företräds av advokaterna jeppe Brogaard Calusen och Emelie Svensson på den danska advokatfirman Njord Law Firm.

Telia Sveriges ombud är bolagsjuristen Peter Holm.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
gammaentertainment

Dela sidan:
Skriv ut: