Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tele2 återinför tidigare förslag om extrautdelning

Nyheter
Publicerad: 2020-07-15 08:29
Anders Nilsson, avgående vd för Tele2-koncernen.

Tele2s styrelse har beslutat att återinföra dess tidigare förslag om en extrautdelning om 3,50 kronor per aktie. Extrautdelningen är villkorad godkännande av en extra bolagsstämma som förväntas hållas under september 2020. 

Tele2s styrelse beslutade i april 2020 att dra till tillbaka dess tidigare förslag till årsstämman i maj 2020 om en extrautdelning om 3,50 kronor per aktie, för att senarelägga beslutet till dess att effekterna av den globala pandemin har blivit tydligare. 

Stark balansräkning

Sett till Tele2s starka balansräkning och motståndskraftiga affärsmodell, som genererar kassaflöde även i omvälvande tider, har styrelsen nu beslutat att återinföra dess tidigare förslag. Styrelsen avser därför att kalla till en extra bolagsstämma för att godkänna en extrautdelning om 3,50 kronor per aktie, totalt omkring 2,4 miljarder kronor. 

Extra bolagsstämma

Den extra bolagsstämman förväntas hållas i september 2020 och om extrautdelningen godkänns så förväntas den betalas ut den 7 oktober 2020, tillsammans med den andra delen, om 2,75 kronor, av den ordinarie utdelningen, som förblir oförändrad. 

En kallelse kommer att publiceras i god tid inför den extra bolagsstämman. 

I dag presenterar även Tele2 halvårsrapporten för första halvåret 2020.

– Tack vare vårt arbete med att fokusera bolaget mot att försvara underliggande EBITDAaL har Tele2 klarat sig förhållandevis bra under ett kvartal som annars har varit svårt för sektorn och för samhället i stort. Vi tog ett viktigt steg för att säkra vår position som ledande telekomoperatör när vi lanserade Sveriges första publika 5G-nät under kvartalet. Vi såg fortsatta framsteg i vår strategi att kombinerade fasta och mobila tjänster (FMC) med 242 000 kunder som nu tecknat FMC-tjänster och vi fortsatte att genomföra planerade prisjusteringar för existerande kunder i Sverige. Med en bättre överblick över pandemins konsekvenser och en solid plan för att lindra effekterna återinför vi vår guidning och planerade extrautdelning, säger vd Anders Nilsson.

Nyckeltal

Tjänsteintäkter från slutkund om 4,9 miljarder kronor, en nedgång på 2 procent jämfört med Q2 2019 på organisk basis framförallt på grund av negativ påverkan från pandemin.

Nettoomsättningen uppgick till 6,7 miljarder kronor, en nedgång på 2 procent jämfört med Q2 2019 på organisk basis.

Underliggande EBITDAaL om 2,3 miljarder kronor, en organisk uppgång om 4 procent jämfört med Q2 2019 drivet av kostnadsbesparingar från 2019 och aktiviteter för att mildra pandemins påverkan.

Resultat efter finansiella poster (EBT) på 1,1 miljarder kronor, en ökning med 0,7 miljarder kronor jämfört med Q2 2019, huvudsakligen på grund av nedskrivningar i Tele2 Estland under Q2 2019.

Resultat från totala verksamheten uppgick till 0,9 miljarder kronor (1,29 kronor per aktie), 1,2 miljarder kronor lägre jämfört med Q2 2019, då resultatet för Q2 2019 inkluderade reavinst från försäljningen av verksamheten i Kazakstan på 1,6 miljarder kronor.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.