Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tände nödbloss i lägenhet – slipper betala miljonskadestånd

Nyheter
Publicerad: 2022-04-28 09:41
Foto: Adam Ihse / TT

En man som godtagit ett strafföreläggande för allmänfarlig vårdslöshet efter att det uppstått en brand i ett bostadshus slipper betala miljonskadestånd till ett försäkringsbolag.
Detta då det inte är ”klart mer sannolikt” att mannen orsakat branden, genom att tända ett nödbloss, än att den startat till följd av en annan mans agerande under den aktuella kvällen.

Det var en decembernatt 2018 som det anordnades en fest i en lägenhet i Karlskrona, som användes som festlokal för kadetterna vid Sjöstridsskolan. Lägenheten var möblerad med bland annat bord och soffor i ett vardagsrum och låg i ett hus med ett antal lägenheter som användes för bostadsändamål.

Under festen startade en brand i lägenheten som orsakade brandskador i byggnaden. Strax före att branden bröt ut antändes ett nödbloss av en man och ett så kallat ”eldsvärd”, en träpinne inlindad i tygremsor som dränkts i tändvätska, av en annan man. Dessa två män kom sedan att utredas för mordbrand och skrev, efter avslutad förundersökning, på varsitt strafföreläggande avseende ansvar för allmänfarlig vårdslöshet.

Krävde mannen på miljonbelopp

Efter detta uppstod en tvist mellan mannen som antänt nödblosset och försäkringsbolaget som försäkrat bostadshuset. Enligt försäkringsbolaget hade mannen, genom att tända nödblosset i lägenheten, orsakat branden genom grov vårdslöshet. För detta yrkade försäkringsbolaget att mannen skulle betala drygt 1,7 miljoner kronor samt ersätta bolaget för deras rättegångskostnader, som uppgick till drygt 1,2 miljoner kronor.

Mannen anförde å sin sida att branden kunde ha uppstått genom att den andra mannen ”rörde sig i rummet och svingade eldsvärdet” eller på grund av ett elfel.

Vidtog säkerhetsåtgärder

Enligt försäkringsbolaget ger ett nödbloss ifrån sig ”heta restprodukter” som riskerar att orsaka brand när dessa kommer i kontakt med brännbart material, vilket möblerna i lägenheten bestod av. Branden startade, enligt bolaget, också i samband med eller strax efter att nödblosset antändes. Dessutom har mannen godtagit ett strafföreläggande avseende allmänfarlig vårdslöshet och det är, enligt bolaget, därigenom utrett att han agerat både vårdslöst och straffbart.

Mannen hävdade å sin sida att det saknas stöd för att det var nödblosset som orsakade branden och den startade, enligt honom, först efter att den andra mannen tänt sitt eldsvärd och rört sig runt i rummet. Han vidtog också säkerhetsåtgärder före antändandet av nödblosset som en ”försiktighetsåtgärd”. Att han godkände ett strafföreläggande innebär inte att han varit grovt vårdslös i nu aktuellt avseende. Detta då den utfärdande åklagaren inte ansåg att hans beteende kunde betraktas som allmänfarlig vårdslöshet, grovt brott, utan endast brott av normalgraden. Även mannen med eldsvärdet och ytterligare en man godtog varsitt strafföreläggande.

Såväl försäkringsbolaget som mannen åberopade förhör med sakkunnigvittnen som uttalade sig om möjliga brandorsaker.

Kan ha spridit sig till soffan

Tingsrätten konstaterar nu, i en färsk dom, att ett det är i princip uteslutet att det var ett elfel som orsakade branden i lägenheten. Vidare konstaterade tingsrätten att varken nödblosset eller eldsvärdet varit i direkt kontakt med möbler i området där branden initialt uppkom och avgörande för bedömningen om mannen orsakat branden var därför om och hur rester från antingen nödblosset eller eldsvärdet på ett eller annat sätt kunnat hamna i det så kallade ”primärbrandsområdet”.

Enligt tingsrätten skulle heta partiklar från nödblosset, ”under vissa gynnsamma betingelser”, i och för sig kunnat nå primärbrandsområdet. Samtidigt anser tingsrätten det inte osannolikt att den andra mannen, som höll i eldsvärdet, vid något tillfälle stod på ett bord i lägenheten och troligtvis rörde sig rung i rummet samt vid något tillfälle kan ha stått med det brinnande svärdet väsentligt närmare primärbrandområdet än ”mitt i rummet”.

Det är, enligt tingsrätten, inte heller uteslutet att det kan ha funnits brännbart material under soffan som kan ha antänts och sedan spridit branden till soffan. Denna antändning kan ha skett av både brinnande flagor från eldsvärdet och restprodukter från nödblosset.

Inte klart mer sannolikt

Vid en sammantagen bedömning är sannolikheten att branden startat till följd av nödblosset inte större än att den startat till följd av brinnande tygflagor som lossnat från eldsvärdet. Därför är det inte ”klart mer sannolikt” att mannen orsakat branden en att den startat till följd av den andra mannens agerande med eldsvärdet.

Mot bakgrund av detta har försäkringsbolaget inte nått upp till det beviskrav som krävs för att deras talan ska bifallas – och deras käromål ska ogillas. Försäkringsbolaget ska därför ersätta mannen för hans rättegångskostnader.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Försäkringsbolag

Dela sidan:
Skriv ut: