Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Syskon företrädde varsin part i tvistemål – ”frias” av samfundet

Nyheter
Publicerad: 2020-03-13 14:10
Genrebild Foto: Maja Suslin / TT /

De två syskonen är båda advokater.
I ett tvistemål i tingsrätten kom de att företräda varsin part, svaranden respektive käranden.
Tingsrätten anmälde förhållandet till Advokatsamfundet – som dock lämnar anmälan utan åtgärd.

Tingsrätten skrev i sin anmälan att ”två syskon företräder var sin part i ett och samma mål framstår som synnerligen olämpligt.”
Dessutom ifrågasätter de om detta står i överensstämmelse med god advokatsed.

Tillbakavisar kritiken

Båda advokaterna har i sina yttranden till samfundet tillbakavisat tingsrättens kritik, och det ena syskonet skriver att hon är av ”uppfattningen att hennes släktskap till motpartsombudet inte medfört en skyldighet att frånträda uppdraget i det aktuella ärendet.”
Släktskap till ett motpartsombud är, menar advokaten, inte en omständighet som per definition inryms under de ”obligatoriska” intressekonfliktssituationema som följer av god advokatsed.

Hon uppger också att hon informerat klienten om släktskapet med motpartens ombud, och erbjudit sig att frånträda uppdraget.

Substitution

Hennes bror, som var förordnad för motparten, uppger å sin sida att målet inte hanterades av honom utan av en medarbetare till honom som erhållit en substitutionsfullmakt.

Samfundet skriver i sitt beslut att de konstaterar att ”enbart det förhållandet att de två advokaterna i tvisten är syskon inte utgjort något hinder mot att ha det ifrågavarande uppdraget.
Det har i inte heller i ärendet framkommit någon annan omständighet som skulle utgjort hinder för dem att fullt ut tillvarata klientens intressen avseende uppdraget. ”Anmälan föranleder därför inte någon åtgärd.”

En av ledamöterna var dock skiljaktig och menar att de två advokaterna båda brutit mot god advokatsed.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.