Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Swedish Matchs styrelse rekommenderar bud om 161 miljarder kronor

Nyheter
Publicerad: 2022-05-11 08:40
Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Styrelsen för Swedish Match rekommenderar aktieägarna i Swedish Match att acceptera erbjudandet om 106 kronor per aktie i Swedish Match, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 161,2 miljarder kronor.

Philip Morris Holland Holdings, ett indirekt helägt dotterbolag till Philip Morris International Inc., har idag lämnat ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Swedish Match att överlåta sina aktier i Swedish Match. 

Erbjudandet uppgår till ett kontant vederlag om 106 kronor per aktie i Swedish Match, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 161,2 miljarder kronor.

Premie

Budpriset motsvarar en premie om cirka 39,4 procent i förhållande till stängningskursen om 76,06 kronor den 9 maj 2022 (vilket var den sista dagen för handel före marknadsspekulation om ett potentiellt offentligt uppköpserbjudande på Bolaget).

Budpriset motsvarar även en premie om 39,7 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 75,86 kronor för aktierna under de 30 senaste handelsdagarna som avslutades den 9 maj 2022 (vilket var den sista dagen för handel före marknadsspekulation om ett potentiellt offentligt uppköpserbjudande på Bolaget).

Budpriset motsvarar dessutom en premie om 46,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 72,33 kronor för aktierna under de 90 senaste handelsdagarna som avslutades den 9 maj 2022 (vilket var den sista dagen för handel före marknadsspekulation om ett potentiellt offentligt uppköpserbjudande på Bolaget).

Acceptperioden för erbjudandet förväntas inledas omkring den 23 juni 2022 och avslutas omkring den 30 september 2022, med förbehåll för eventuella förlängningar.

villkor och rådgivare

Erbjudandet är villkorat bland annat av att Philip Morris Holland Holdings blir ägare till mer än 90 procent av totalt antal aktier i Swedish Match.

Swedish Match har anlitat Goldman Sachs Bank som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå som juridisk rådgivare i anledning av erbjudandet. Kanter Advokatbyrå har också lämnat Swedish Match viss juridisk rådgivning i samband med erbjudandet.

Efter att ha genomfört en utvärdering, bedömer Swedish Match styrelse att ”villkoren för erbjudandet motsvarar Swedish Match långsiktiga tillväxtutsikter, med hänsyn tagen till de risker som är förknippade med förverkligandet av dessa utsikter”.

Styrelsen rekommenderar aktieägarna i Swedish Match att acceptera erbjudandet.


Dela sidan:
Skriv ut: