Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sverige vill utkräva ryskt ansvar – deltar i två internationella mål

Nyheter
Publicerad: 2022-09-12 09:41
Rättssalen vid Europadomstolen i Strasbourg

Sverige har valt att delta, intervenera, i två domstolsmål gällande Rysslands ansvar för brott mot folkrätten.
Det handlar om ett mål i Internationella domstolen mellan Ukraina och Ryssland samt ett mellanstatligt mål mot Ryssland i Europadomstolen i Strasbourg.
– Ansvarsutkrävande för brott som begås i samband med Rysslands aggression mot Ukraina är högt prioriterat för Sverige. Sverige har därför valt att delta i flera av de domstolsmål som nu pågår för att utkräva ansvar av Ryssland, säger utrikesminister Ann Linde (S) i ett pressmeddelande.

Sverige är part i folkmordskonventionen och har beslutat att delta i målet vid den Internationella domstolen som Ukraina tidigare i år inledde mot Ryssland. Under söndagen lämnade Sverige in en så kallad interventionsförklaring där man ger sin syn på de tolkningsfrågor som väcks i målet.

När det gäller det mellanstatliga målet i Europadomstolen är en central fråga i vilken mån Ryssland kan hållas rättsligt ansvarigt enligt Europakonventionen för händelser på ukrainskt territorium. Där har Sverige beslutat att begära tillstånd för att gå in som tredje part.

Ståndpunkter

I båda målen kommer Sverige att framföra ”ståndpunkter som ligger i linje med Ukrainas”, skriver regeringen i pressmeddelandet.

– Ansvarsutkrävande för brott som begås i samband med Rysslands aggression mot Ukraina är högt prioriterat för Sverige. Sverige har därför valt att delta i flera av de domstolsmål som nu pågår för att utkräva ansvar av Ryssland, säger utrikesminister Ann Linde (S).


Dela sidan:
Skriv ut: