Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Svenska storbanker investerar miljarder i vapenexportbolag

Nyheter
Publicerad: 2020-02-06 10:26
Foto: Ben Curtis/AP/TT

Totalt investerade sju bankers fonder 4,6 miljarder kronor i vapenexportföretag under ett år.
Samtidigt lånade de fyra storbankerna ut 20,7 miljarder till företagen.

Svenska storbanker kopplas till vapenaffärer som exempelvis export av granatkastare och stridsledningscentraler till Förenade Arabemiraten, och motorer till stridsflygplan i Saudiarabien. Det visar rapporten Bomber och granater –svenska bankers stöd till kontroversiell vapenexport från Diakonia och Fair Finance Guide

Enligt rapporten har Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia och Swedbank fortfarande finansiella kopplingar till totalt 15 företag inblandade i kontroversiell vapenexport. Företag som exporterar vapenrelaterade produkter till länder som klassas som auktoritära regimer, kränker mänskliga rättigheter eller är inblandade i väpnade konflikter.
Bryter mot riktlinjer och underlättar verksamheten

Totalt 25 miljarder till vapenexportföretag

Totalt investerade de sju bankernas fonder 4,6 miljarder kronor i företagen, per årsskiftet 2018/2019. Dessutom har fyra av bankerna SEB, Danske Bank, Nordea och Swedbank även gett lån och andra finansieringstjänster till sex av företagen, till ett värde av totalt 20,7 miljarder kronor.

Totalt handlar det alltså om över 25 miljarder kronor, varav 23 miljarder till företag som exporterat olika typer av krigsmateriel till stridande parter i Jemenkonflikten.

Granskning redan 2016

En granskning gjordes redan 2016 och sedan dess har en del framsteg gjorts då bankernas sammanlagda investeringar i företagen har minskat och alla bankerna har förbättrat sina riktlinjer gällande kontroversiell vapenexport.

Men samtidigt visar granskningen att fyra av bankerna, Länsförsäkringar, SEB, Skandia och Swedbank bryter mot sina egna riktlinjer, skriver rapportförfattarna. Vidare framgår det att hos SEB och Danske Bank hittades några av företagen även i bankernas etik- och hållbarhetsfonder.

Rapporten slår också fast att bankerna bryter på sina egna riktlinjer när det gäller vapenexport, något som exempelvis Swedbank nekar till, enligt Tv4 Nyheterna.

– I de bolag där vi har aktiva aktiefonder som investerare som Saab för vi kontinuerligt en dialog där vi påverkar för att säkerställa att bolaget har de riktlinjer internt som vi kräver för vår hållbarhetspolicy, säger Eva Axelsson, hållbarhetsanalytiker på Swedbank Robur till Tv4 Nyheterna.

Bankernas totala fondinvesteringar och lån till vapenföretag som kopplas till Jemenkonflikten.
Källa: Fair Finance Guide
Swedbank investerar mest

Vid den tidigare granskningen 2016 framgick det att Swedbank investerade 2 354 miljoner kronor i vapenexportföretag. Av den senaste granskningen framgår det att Swedbank minskat investeringarna något till 2 195 miljoner kronor. Swedbank är därmed den bank som investerar mest i dessa bolag bland de svenska storbankerna.

Nordea ökade sina investeringar i vapenexportföretag från 490 miljoner kronor 2016 till 655 miljoner kronor 2019.

Skandia ökade sina investeringar från 108 miljoner kronor till 486 miljoner kronor.

Länsförsäkringar ökade investeringarna från 292 miljoner kronor till 467 miljoner kronor.

SEB ökade investeringarna i vapenexportföretag från 386 miljoner kronor till 444 miljoner kronor.

Handelsbanken minskade investeringarna från 982 miljoner kronor till 310 miljoner kronor under 2019.

Danske Bank som investerade minst i dessa bolag och minskade marginellt sina investeringar från 82 miljoner kronor till 81 miljoner kronor 2019.

De utvalda undersökta bolagen som är involverade i kontroversiella vapenexporter mellan 2014 och 2018.
Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
diakoniarapport

Dela sidan:
Skriv ut: