Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Svensk ambassad tog tempen på besökare – kritiseras av JO

Nyheter
Publicerad: 2022-05-05 10:27
JO Per Lennerbrant. Foto: Anders Wiklund / TT

Sveriges ambassad i Teheran kontrollerade, med anledning av covid- 19-pandemin, h kroppstemperaturen på personer som skulle besöka ambassaden.
Nu får ambassade kritik av Justitieombudsmannen Per Lennerbrant.

Anledningen till kritiken mot ambassaden är regeringsformens skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp.
För att en myndighet ska få genomföra ett sådant ingrepp mot enskilda måste det finnas stöd i lag.

I sitt beslut tar JO up två frågor, dels huruvida svensk grundlag är tillämplig vid en svensk utlandsmyndighet, samt om temperaturtagningen är att betrakta som ett kroppsligt ingrepp.

– Den kroppsliga integriteten är särskilt skyddsvärd. Jag menar att det skulle strida mot fundamentala principer för hur en svensk myndighet ska agera och kunna få oacceptabla konsekvenser för enskilda om utlandsmyndigheterna inte behöver respektera grundlagens skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp, säger JO Per Lennerbrant.

”Undersökning av besökarens kropp”

JO skriver att även om temperaturtagningen genomförts på ett sätt som för de flesta antagligen inte uppfattats som särskilt integritetskänsligt har åtgärden inneburit en undersökning av besökarens kropp.
Alltså har besökaren ha behövt göra delar av kroppen tillgänglig för kontrollanten, exempelvis genom att ta av sig en huvudbonad eller flytta på något klädesplagg – och grundlagsskyddet gäller även för mindre kroppsliga ingrepp som detta. 

–  Genom det sätt ambassaden utformat sin information och det faktum att ambassaden inte erbjudit några alternativ till fysiska besök kan kontrollen inte anses ha varit frivillig. Min samlade bedömning är att det har varit fråga om ett påtvingat kroppsligt ingrepp i regeringsformens mening, säger Per Lennerbrant.

– Jag har förståelse för att ambassaden velat värna om sin personal, men temperaturtagning som ett villkor för att få besöka en ambassad kräver stöd i lag. Något sådant lagstöd finns inte, avslutar JO Per Lennerbrant.


Dela sidan:
Skriv ut: