Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Svågerpolitik” vanligaste korruptionsformen i Sverige

Nyheter
Publicerad: 2020-01-14 10:01
Foto: Janerik Henriksson/SCANPIX

Svenska företag anser att svågerpolitik och nepotism är den vanligaste formen av korruption i Sverige.
Dessutom upplever tre av tio företag att de förlorat en upphandling på grund av korruption.
Det framgår av den senaste EU-barometern som undersökt företags attityd mot och upplevelser av korruption, enligt Institutet Mot Mutor (IMM).

– Offentlig upphandling är ett område där korruptionsriskerna anses särskilt stora, mot bakgrund av de nära kontakterna mellan offentlig sektor och hur attraktivt ett upphandlat kontrakt är att vinna. Det är dock centralt att den offentliga upphandlingen sker utan inslag av korruption – eller misstankar om korruption som slår mot förtroendet för hela den offentliga upphandlingen. Att så många svenska företag upplever att de förlorat anbud på grund av korruption belyser vikten av ett aktivt antikorruptionsarbete inom offentlig upphandling, säger Natali Engstam Phalén, generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM).

Skillnader mellan EU-länder

Undersökningen, som baserades på telefonintervjuer med 7 722 företag i EU:s medlemsstater, visar att upplevelsen av korruption skiljer sig åt mellan medlemsstaterna. 

I Sverige upplevs korruptionen som låg. Endast 30 procent av de svenska deltagande företagen uppgav att korruption är ett utbrett problem i landet, och 88 procent uppgav att korruption inte utgör ett problem vid affärsverksamhet i Sverige.

Däremot svarade tre av tio företag att de upplever att de förlorat ett anbud i en offentlig upphandling på grund av korruption.

”Vardagsnära” korruption i Sverige

Enligt undersökningen uppger hälften av de svenska deltagande företagen att svågerpolitik och nepotism är vanligt förekommande i affärer, jämfört med EU-snittet på 45 procent.

45 procent av de svenska företagen uppgav att erbjudanden om gåvor eller resor i utbyte mot en tjänst är bland den vanligaste korruptionsformen. Snittet inom EU ligger på 27 procent.

– Den svenska korruptionsproblematiken är ofta ”vardagsnära” och grundar sig i olika former av relationer. Generellt krävs mer medvetenhet om vilka former korruption kan anta och vikten av det förebyggande arbetet mot korruption kan inte nog understrykas, säger Natali Engstam Phalén.

Bara hälften tror att korruption leder till åtal

Undersökningen visar även att företag upplever näringslivets kontakt med politiken som problematiskt. Enligt undersökningen tror ungefär hälften av de svenska företagen att nära relationer mellan näringsliv och politiker utgör ”en grogrund för korruption”. 

Dessutom anser 59 procent att det är osannolikt att korrupta företag skulle bötfällas eller dömas till fängelse. Endast drygt hälften av företagen uppger att de tror att korrupta ageranden skulle leda till åtal.

Undersökningen publicerades av EU-kommissionen i december 2019.


Dela sidan:
Skriv ut:

Paulina Stén
paulina.sten@blendow.se