Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Suttit 3,5 år i förvar på anstalt – nu ska frågan prövas av överdomstol

Nyheter
Publicerad: 2022-08-05 13:49

Under tre och ett halvt år har den 23-årige mannen suttit i förvar i anstalten Storboda i väntan på utvisning från Sverige.
Nu ska Migrationsöverdomstolen pröva om det finns förutsättningar för fortsatt förvar.

En man dömdes till drygt ett års fängelse och utvisning. Han har sedan den 11 januari 2019 suttit i förvar och väntat på att utvisningen ska verkställas. I ett överklagande till Migrationsöverdomstolen ilsknar mannens ombud till och pekar på att underinstanserna påstår att Polisen arbetar aktivt med ärendet – men att det tillsynes ser ut att stå stilla i hanteringen.

Mannens ombud uppger att läget vad gäller möjligheten att verkställa mannens utvisning till Somalia är detsamma som den den dag då han togs i förvar.

”Under dessa tre och ett halvt  år som klaganden har suttit i förvar, på anstalt i Kriminalvårdens lokaler med den inskränkning som detta innebär för den intagne, har Polismyndigheten inte arbetat mer aktivt än att man fått en accept från de somaliska myndigheterna som var aktiv under tre månader för ett år sedan”.  

Inaktiv polismyndighet

Ombudet konstaterar även att Polisen under perioden då accepten var aktiv inte verkställde utvisningen av klaganden – trots att tre månader löpte. Sedan dess har Polisen inte fått någon mer accept.

Mannens ombud har i processen uppgett att förvarstiden i Kriminalvårdens lokaler har påverkat hans psykiska hälsa. Ombudet menar att det varken är humant eller proportionerligt att kvarhålla honom i förvar och att Polisen inte har presenterat några starka synnerliga skäl.

Mannens ombud uppger vidare att ”ett beslut om fortsatt förvar dels strider mot praxis då det får anses utsiktslöst att utvisningen ska kunna verkställas och han har nu suttit mer än osedvanligt lång tid i förvar”.  

”Kan inte stå i proportion”

Enligt ombudet kan inte ett beslut om fortsatt förvar, mot bakgrund av rådande omständigheter oaktat klagandens ovilja att samarbeta, inte kan stå i rimlig proportion till den inskränkning av klagandens frihet som åtgärden innebär.

”Vidare är det av intresse för framtida rättstillämpning att pröva frågan vad som kan anses utgöra aktivt arbete i frågan om nstaltverkställigheten av ett beslut om utvisning och som når upp till synnerliga skäl för en förläggning av ett beslut om fortsatt förvar när dessa skäl enligt praxis ska vara utomordentligt starka”, skrev ombudet i överklagan.

Prövningstillstånd

Nu har Migrationsöverdomstolen valt att meddela prövningstillstånd.

”Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om det finns förutsättningar för fortsatt förvar när den förvarstagne är dömd till utvisning pga. brott och är förvarstagen sedan tre och ett halvt år”, skriver domstolen. 


Dela sidan:
Skriv ut: