Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Succé för Oscar Properties förändringsresa – positivt resultat

Nyheter
Publicerad: 2021-02-19 09:06
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT /

Oscar Properties, som går mot att bli ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning- och projektutveckling, presenterar ett betydligt bättre resultat för helåret 2020 än året innan.

I dag presenterar den tidigare bostadsutvecklaren Oscar properties, som går mot att bli ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning- och projektutveckling, bokslutsrapport för 2020 samt rapport för Q4.

Bolaget som haft en lång tuff period med höga skulder och nästintill inga sålda bostäder ser ut att vända bolaget i rätt riktning.

”Förändringen av koncernen till ett förvaltningsbolag innebär att de ansamlade förlusterna i koncernen om sammanlagt cirka 1,5 miljarder kronor kommer att kunna utnyttjas mot framtida vinster, varför värden på dessa kommer att skrivas upp i takt med att förvaltningsportföljen växer”, skriver vd Oscar Engelbert.

Nettoomsättning

Av rapporten framgår det att nettoomsättningen uppgick till 149,5 miljoner kronor, vilket var lägre än året innan då den uppgick till 816,1 miljoner kronor.

Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 36,7 miljoner kronor, vilket låg på noll året innan.

Rörelseresultatet hade svarta siffror under år 2020 och uppgick till 1,3 miljoner kronor jämfört med de röda siffrorna om -118,9 miljoner kronor året innan.

Periodens resultat uppgick till -43,2 miljoner kronor, vilket var ett bättre resultat än året innan då det uppgick till  -226,1 miljoner kronor.

Resultat per stamaktie uppgick till -0,18 kronor jämfört med -7,43 kronor per stamaktie året innan.

Likvida medel uppgick till 109,9 miljoner kronor jämfört med 66,4 miljoner kronor.

Händelserikt kvartal

Enligt rapporten är det fjärde kvartalet som har varit mest händelserikt för Oscar Properties då det framförallt präglats av den förändringsresa bolaget nu genomgår.

Nettoomsättningen uppgick till 6,3 miljoner kronor jämfört med 30,4 miljoner kronor samma period året innan.

Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 36,7 miljoner kronor jämfört med noll samma period året innan.

Rörelseresultatet uppgick till 35,4 miljoner kronor jämfört med -221,1 miljoner kronor samma period året innan.

Periodens resultat uppgick till 14,0 miljoner kronor jämfört med -249,8 miljoner kronor året innan

Resultat per stamaktie uppgick till 0,12 kronor jämfört med -8,25 kronor per stamaktie samma period året innan.


Dela sidan:
Skriv ut: