Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

SU-mål på liten ort berättigar ersättning för resor för Stockholmsadvokat

Nyheter
Publicerad: 2023-01-13 11:05
Foto Martina Holmberg / TT

JK överklagade tingsrättens beslut att låta en Stockholmsadvokat få ersättning för merkostnader som uppstår på grund av att han har sin verksamhet långt ifrån Luleå.
Nu får advokaten rätt.
Hovrätten tar hänsyn till klientens anställning och att anställningsorten är liten.

Det var den 8 december 2022 som Luleå tingsrätt lämnat förhandsbeskedet att Stockholmsadvokaten har rätt till ersättning av staten för de merkostnader som uppstår på grund av att han har sin verksamhet långt ifrån Luleå där han är försvarare i ett mål som drivs av Särskilda Åklagarkammaren.

Justitiekanslern har överklagat tingsrättens beslut och yrkat att hovrätten ska ändra beslutet. JK menar att det inte föreligger sådana särskilda skäl som kan föranleda att Stockholmsadvokaten ska ha rätt till merkostnader. 

Specialistkunskaper

Advokaten har å sin sida motsatt sig Justitiekanslerns ändringsyrkande och har anfört att han under många år och i stor omfattning har ägnat sig åt att biträda tjänstemän som misstänks för brott i tjänsten. Mot denna bakgrund har han sådana kunskaper som gör att han är särskilt lämpad att vara försvarare i det aktuella målet. 

Han har uppgett i sitt yttrande att mål gällande tjänstefel är speciella och förhållandevis ovanliga. Antalet advokater som är specialiserade på denna typ av mål är ytterst få, vilket också är anledningen till att han begärdes som försvarare. 

Lämpligt med en advokat som inte är från orten

Vidare menar han att det är det lämpligt att hans klient biträds av en advokat från annan ort med hänsyn till den tjänst som klienten har. 

Hovrätten skriver att ”med hänsyn till klientens anställning och att anställningsorten är förhållandevis liten, anser hovrätten att det i detta fall föreligger särskilda skäl att ersätta merkostnader. Överklagandet ska därför avslås”. 


Dela sidan:
Skriv ut: