Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Styrelseordförande i midcap-bolag straffas med FI-bot

Nyheter
Publicerad: 2021-06-08 07:54
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Finansinspektionen beslutar att utdela en sanktionsavgift om 34 000 kronor till ett Panama-bolag efter att dess ägare anmält köp av aktier i ett närstående midcap-bolag för sent.

Enligt Finansinspektionens sanktionsbeslut har en styrelseordförande i ett midcap-bolag anmält ett förvärv av 100 000 aktier för ett pris om 37 kronor per aktie för sent.

Under Finansinspektionen utredning har det framkommit att den aktuell transaktionen inte genomfördes av styrelseordföranden privat utan genom hans Panama-baserade bolag och att transaktionen därmed hade anmälts i fel namn.

Korrigerade anmälan

Panama-bolaget korrigerade anmälan och anmälde den 14 februari 2019 att det är närstående till midcap-bolagets styrelseordförande och att Panama-bolaget den 14 maj 2018 hade förvärvat 100 000 aktier i midcap-bolaget för ett pris om 37 kronor per aktie.

Bolaget uppgav att förseningen u den ursprungliga rapporteringen berodde på att ägaren av bolaget, tillika styrelseordförande i Midcap-bolaget, befann sig i Frankrike där inte internet fungerade på grund av intensivt regn. Förseningen har därför uppstått på grund av omständigheter som har legat utanför bolagets kontroll. 

FI skriver att ”Av det transaktionsunderlag som bolaget kommit in med framgår att den aktuella transaktionen genomförts den 14 maj 2018. En anmälan om transaktionen skulle därför ha kommit in till Finansinspektionen senast den 17 maj 2018. Av underlaget framgår vidare att ersättningen för transaktionen uppgick till 3 700 000 kronor”. 

Bristerna inte så stora

FI konstaterar att den ursprungliga anmälan som endast var en dag sen var dock felaktig ”på så sätt att det var personen i ledande ställning, och inte bolaget, som angetts som den som genomfört transaktionerna”.  FI anser dock att bristerna i den första anmälan framstår inte som så stora att den inte kan anses vara godtagbar. Det är därför den första anmälan som ska ligga till grund för Finansinspektionens bedömning. 

FI uppger att ”om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 3 700 000 kronor är upp till en handelsdag sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 110 000 kronor”. Bristerna i anmälan gör att grundavgiften ska höjas med 25 procent och bestämmas till 137 500 kronor.

Inte godtagbar ursäkt

”Finansinspektionen anser att det som bolaget har anfört om att det förelåg tekniska problem med internetuppkopplingen när transaktionen skulle ha rapporterats inte innebär att överträdelsen är att anse som mindre allvarlig eller annars utgör en sådan förmildrande omständighet som ska beaktas vid bestämmande av sanktionsavgiften”, skriver FI.

Däremot uppger Fi att ”den långa handläggningstiden har inte orsakats av bolaget. Med hänsyn till den grundläggande rätten till en prövning inom skälig tid finner Finansinspektionen att grundavgiften ska sättas ned till en fjärdedel. Finansinspektionen fastställer därmed sanktionsavgiften till 34 000 kronor”. 


Dela sidan:
Skriv ut: