Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sturecompagniet överklagar försäkringsdom till Svea hovrätt

Nyheter
Publicerad: 2021-05-04 09:17
Entrén till Sturecompagniet på Stureplan i centrala Stockholm. Foto: Gunnar Lundmark / SvD / SCANPIX

Nattklubben Sturecompagniet, som förlorade försäkringstvisten mot Gjensidige, överklagar nu domen till Svea hovrätt.

Sturecompagniet, som ägs av Stureplansgruppen, överklagar nu tingsrättsdomen där nattklubben förlorade försäkringstvisten mot den norska försäkringsjätten Gjensidige.

Sturecompagniet yrkar att hovrätten, med ändring av domen, bifaller käromålet och att hovrätten förpliktigar Gjensidige att betala Sturecompagniets rättegångskostnader i tingsrätten och i hovrätten. Nattklubben yrkar även att hovrätten befriar Sturecompagniet från skyldigheten att ersätta Gjensidige för dess rättegångskostnader som uppgick till drygt 1 miljon kronor i tingsrätten.

Anledning att betvivla riktigheten i domen

Sturecompagniet, som har anlitat DLA Piper, i tvisten anser att det finns anledning att betvivla riktigheten i tingsrättens dom och skriver i överklagandet att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.

Vidare skriver Sturecompagniet, via DLA Piper, att hovrätten behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen. 

Samma bevisning åberopas i hovrätten som i tingsrätten.

”På grund av hög arbetsbelastning samt behov av ytterligare analys av tingsrättens dom får Sturecompagniet begära anstånd att utveckla överklagandet till och med den 19 maj 2021”, skriver dock ombuden.

Stämningen för ett år sedan

Sturecompagniet stämde ett år sedan det norska försäkringsbolaget Gjensidige Forsikring och yrkade att tingsrätten skulle fastställa att försäkringsbolaget är skyldig att utge försäkringsersättning för den skada som uppstått på grund av att Sturecompagniet tvingats stänga ned sin verksamhet i sviterna av pandemin.

Nattklubben pekade på en epidemibrottsförsäkring som är tecknad hos Gjensidige, genom koncernmoderbolaget Stureplansgruppen.

Medan Sturecompagniet ansåg att Folkhälsomyndighetens föreskrifter som lämnades den 25 mars i fjol för att förhindra spridningen av covid-19 var att räknas som ett myndighetsingripande, ansåg inte Gjensidige att detta var ett myndighetsingripande som omfattades av epidemiavbrottsförsäkringen.

Tvingats stänga ned

Sturecompagniet ansåg att myndighetsingripandena tvingat Sturecompagniet att stänga ned sin verksamhet eller i vart fall inskränka verksamheten. Gjensidige höll inte med och ansåg att en total nedstängning var ett val som nattklubben själv tagit.

Tingsrätten uppgav i domen att huvudfrågan i målet är om Sturecompagniets inskränkning av verksamheten utgör en försäkrad skadehändelse enligt Epidemiavbrottsförsäkringen. 

Det parterna alltså är oense om är innebörden av uttrycket myndighetsingripande. Domstolen pekade på att det i försäkringsvillkoren inte finns någon definition av detta.

Efter en diskussion i domen kom tingsrätten fram till att begreppet myndighetsingripande ”avser ett beslut riktat specifikt mot en viss enskild näringsidkare”.

Syftet med försäkringen

Domstolen ansåg även att villkorets syfte ska beaktas vid tolkningen. Gjensidige har angett att syftet med Epidemiavbrottsförsäkringen är att ge skydd mot avbrott som orsakas av smitta eller sjukdom som utbryter i den försäkrade verksamheten där den bedrivs, det vill säga på försäkringsstället. 

Tingsrätten ansåg därför att även försäkringsvillkorets syfte talar för att det krävs ett mot verksamheten riktat beslut i det enskilda fallet för att försäkringen ska kunna tas anspråk. 

Domstolen gick alltså på försäkringsbolagets linje och ansåg därför att försäkringsvillkoren inte ska tolkas på det sätt som Sturecompagniet gjort gällande. 

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
sturecompagnietoverklagande

Dela sidan:
Skriv ut: