Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sturecompagniet förlorar tvist mot Gjensidige i sviterna av pandemin

Nyheter
Publicerad: 2021-04-07 13:50
Sturecompagniet och Aysegül Cin som är vd för Gjensidige Försäkring i Sverige.

Nattklubben Sturecompagniet förlorar försäkringstvisten mot Gjensidige och tvingas istället betala miljonbelopp i rättegångskostnader.

Sturecompagniet stämde för snart ett år sedan det norska försäkringsbolaget Gjensidige Forsikring och yrkade att tingsrätten skulle fastställa att försäkringsbolaget är skyldig att utge försäkringsersättning för den skada som uppstått på grund av att Sturecompagniet tvingats stänga ned sin verksamhet i sviterna av pandemin.

Nattklubben pekade på en epidemibrottsförsäkring som är tecknad hos Gjensidige, genom koncernmoderbolaget Stureplansgruppen.

Myndighetsingripande

Medan Sturecompagniet ansåg att Folkhälsomyndighetens föreskrifter som lämnades den 25 mars i fjol för att förhindra spridningen av covid-19 var att räknas som ett myndighetsingripande, ansåg inte Gjensidige att detta var ett myndighetsingripande som omfattades av epidemiavbrottsförsäkringen.

Nu har Stockholms tingsrätt kommit med en dom som ger försäkringsbolaget rätt.

Sturecompagniet ansåg att myndighetsingripandena tvingat Sturecompagniet att stänga ned sin verksamhet eller i vart fall inskränka verksamheten. Gjensidige höll inte med och ansåg att en total nedstängning var ett val som nattklubben själv tagit.

Begränsningar

Enligt tingsrätten är det klarlagt att Folkhälsomyndighetens föreskrifter har medfört och alltjämt medför stora begränsningar för Sturecompagniets möjligheter att bedriva nattklubbsverksamhet men enligt domstolen är huvudfrågan i målet om Sturecompagniets inskränkning av verksamheten utgör en försäkrad skadehändelse enligt Epidemiavbrottsförsäkringen. 

Det parterna är oense om är innebörden av uttrycket myndighetsingripande. I försäkringsvillkoren finns heller ingen definition av detta.

Efter en diskussion i domen kommer tingsrätten fram till att begreppet myndighetsingripande ”avser ett beslut riktat specifikt mot en viss enskild näringsidkare”.

Tolkningen av försäkringsavtalet

Domstolen anser även att villkorets syfte ska beaktas vid tolkningen. Gjensidige har angett att syftet med Epidemiavbrottsförsäkringen är att ge skydd mot avbrott som orsakas av smitta eller sjukdom som utbryter i den försäkrade verksamheten där den bedrivs, det vill säga på försäkringsstället. 

Tingsrätten anser därför att även försäkringsvillkorets syfte talar för att det krävs ett mot verksamheten riktat beslut i det enskilda fallet för att försäkringen ska kunna tas anspråk. 

Domstolen anser därför att försäkringsvillkoren inte ska tolkas på det sätt som Sturecompagniet gjort gällande. 

”Det föreligger alltså inte försäkringsfall för inträffad skada bestående av avbrott i Sturecompagniets försäkrade verksamhet”.

Viktigt att pröva frågan

Sturecompagniet Aktiebolag ska ersätta Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial för dess rättegångskostnad med drygt 1 miljoner kronor, varav cirka 790 000 kronor avser ombudsarvode, jämte ränta på beloppet från den dag till dess betalning sker.

– Vi inom Gjensidige har tagit del av Stockholms tingsrätts dom och kommer nu att avvakta en lagakraftvunnen dom eller ett eventuellt överklagande från motparten. Pandemin har haft stor påverkan på samhället. Möjligheten att få försäkringsersättning är en del av de utmaningar som företagen har ställts inför. Vi anser samtidigt att det är viktigt att pröva frågan gällande tolkningen av epidemiavbrottsvillkoret i samband med en pandemi eftersom detta är en situation vi aldrig tidigare har varit med om och som ingen har kunnat förutse. Domen är klargörande gällande tolkningen av epidemiavbrottsförsäkringen och vi är eniga med den dom som Stockholms tingsrätt har kommit fram till, säger Aysegül Cin som är vd för Gjensidige Försäkring i Sverige till Dagens Juridik.

Stureplansgruppen uppger för Dagens Juridik att koncernen har flera verksamheter som berörs av samma försäkring som är aktuell i detta mål.

– Vi kan konstatera att tingsrätten inte gått på vår linje. Såklart är vi besvikna och sannolikt kommer vi att överklaga domen till hovrätten. Det finns goda argument till stöd för vår sak och förhoppningsvis kommer hovrätten att ändra domen om vi överklagar. Oavsett utgången i målet är det emellertid viktigt att komma ihåg att försäkringarna endast är en del av lösningen på den situation som serveringsställen försatts i pga. införda restriktioner. Vi efterfrågar alltjämt ytterligare riktade stöd från Staten till drabbade företag, säger Sofie Storckenfeldt, chefsjurist, Stureplansgruppen till Dagens Juridik.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
gjensidige-sturecompagniet

Dela sidan:
Skriv ut: