Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Två domare döms för tjänstefel – efter att JO väckt åtal

Straffrätt
Publicerad: 2020-03-23 12:57

En rådman och en före detta lagman vid Borås tingsrätt har idag dömts till dagsböter för tjänstefel.
Detta efter att JO valde att väcka åtal mot de båda domarna sedan man genomfört en granskning av tingsrättens arbete.

Det var efter en inspektion av Borås tingsrätt under 2018 som JO riktade allvarlig kritik mot en rådman och en före detta lagman vid tingsrätten.

Kritiken riktades mot att tingsrätten, vid tiden för granskningen 2018, misslyckats med att avgöra sex tvistemål som påbörjats mellan 2012-2014.

Rådmannen åtalas för andra gången

Sedan kom beskedet att JO valde att åtala rådmannen och den före detta lagmanen vid tingsrätten. JO ansåg att rådmannen, genom sin bristfälliga handläggning, brutit mot rättegångsbalkens bestämmelser.

– Jag menar att den ansvariga rådmannen under en alltför lång tid inte har handlagt de aktuella målen och därigenom har brutit mot rättegångsbalkens bestämmelser. Därför väcker jag åtal för tjänstefel mot honom, sade JO Lars Lindström när åtalet väcktes.

Lagmannen kritiserades istället för sin underlåtenhet att agera för att få de granskade målen handlagda och avgjorda inom skälig tid.

Rådmannen som åtalades för tjänstefel hade en gång tidigare åtalats, och dömts, för samma brott. Han var redan då anställd vid Borås tingsrätt och det handlade även den gången om bristande handläggning från rådmannens sida.

Döms till dagsböter

Idag har hovrätten för Västra Sverige dömt rådmannen och den tidigare lagmannen för tre fall av tjänstefel och bestämmer påföljden för båda till dagsböter.

Hovrätten anser att rådmannen uppsåtligen har åsidosatt vad som gällde för uppgiften som ansvarig domare och att gärningarna inte kan betraktas som ringa.

Beträffande lagmannen har hovrätten kommit fram till att lagmannen av oaktsamhet vid myndighetsutövning har åsidosatt vad som gällde för uppgiften som lagman. Enligt hovrätten framstår det som anmärkningsvärt att lagmannen under lång tid och i tre olika mål inte vidtog några åtgärder. Det finns anledning att se allvarligt på detta och gärningarna kan inte ses som ringa.

– Domstolen har alltså delat JO:s uppfattning. Hovrätten framhåller vikten av att alla tvistemål vid domstolen, oavsett sakfrågan, blir avgjorda inom skälig tid. Det har inte funnits några godtagbara skäl för de ansvariga domarnas passivitet. Det bör dock sägas att det finns en skiljaktig mening som går ut på att lagmannen inte skulle fällas till ansvar. Det återstår att se om någon av de dömda överklagar domen till Högsta domstolen, innan JO:s ärende kan avslutas, säger chefsJO Elisabeth Rynning som numera är ansvarig för ärendet hos JO.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.