Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Svårt att säga om ”Sluta Skjut” lett till minskat antal skjutningar

Straffrätt
Publicerad: 2021-02-19 10:05
Stefan Sintéus

Skjutningarna i Malmö har minskat under tiden ”Sluta Skjut” pågått, men den nedåtgående trenden fanns redan innan projektet sjösattes.
Det gör det svårt att säkerställa vilka faktorer som ligger bakom minskningen, det visar en effektutvärdering som Malmö universitet genomfört på uppdrag av Brå.

Pilotprojektet ”Sluta Skjut” pågick i Malmö under två år och avslutades i januari förra året. Projektet bygger på den amerikanska strategin Group Violence Intervention (GVI), som Brå har inhämtat och initierat implementeringen av i Sverige.

Under den tvåårsperioden har antalet skjutningar minskat och i genomsnitt har antalet skjutningar per månad varit färre sedan projektet infördes, det visar en effektutvärdering som Malmö universitet genomfört, på uppdrag av Brå.

”Tar lång tid innan beteenden förändras”

Av utvärderingen framgår dock att det redan innan ”Sluta Skjut” infördes fanns en nedåtgående trend i antalet skjutningar i Malmö. Detta gör det svårt att identifiera exakt vilken roll projektet haft i det minskade antalet skjutningar.

– Skjutningar är trots allt ovanliga händelser, och det är stora variationer över tid. Det tar också lång tid innan beteenden förändras. Därför är det troligen först om några år som vi med säkerhet kan säga vad effekten blev, säger Caroline Mellgren, biträdande professor i kriminologi vid Malmö universitet.

Beslut redan fattat om fortsättning

Malmö universitet har tidigare gjort en processutvärdering av Sluta skjut. Den utvärderingen visade bland annat att den amerikanska strategin väl kunnat anpassas till svenska förhållanden.

För några veckor sedan, i väntan på effektutvärderingen, fattades även beslut att förlänga projektet i Malmö. Detta mot bakgrund av att det arbete som redan gjorts ”ser lovande ut”.

– Vi har skapat en samverkan mellan Kriminalvården, Malmö stad och Polisen som är utöver den traditionella. Det är viktigt att vi nu förlängt överenskommelsen, för att samverkan ska kunna fortsätta över en längre tid. Det ger oss än mer möjligheter att ytterligare förfina våra redan goda resultat och göra Malmö till en tryggare plats, sade Stefan Sintéus polisområdeschef i Malmö i samband ,ed beslutet.


Dela sidan:
Skriv ut: