Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Snabbare lagföring” leder till färre inställda rättegångar

Straffrätt
Publicerad: 2021-01-13 12:58
Södertörns Tingsrätt Foto: Maja Suslin / TT /

Försöksprojektet med snabbare lagföring har fallit väl ut vid Södertörns tingsrätt och nu räknar domstolen med att en fjärdedel av alla inkommande brottmål under 2021 kommer att vara så kallade snabbspårsmål.

Försöksverksamheten ”Snabbare lagföring” är ett regeringsuppdrag som syftar till att uppnå en mer sammanhållen lagföringsprocess med minskad handläggningstid.
Förenklat går det ut på att Polisen redan på brottsplatsen slutför förundersökningen och delar ut böter, alternativt bokar en preliminär för huvudförhandling vid tingsrätt.

Samtliga tingsrätter i Stockholm omfattades deltog i försöksprojektet under 2020, däribland Södertörns tingsrätt som är positiva till effekterna av den nya formen av lagföring.

Vi har under 2020 avgjort 2 241 mål inom ramen för snabbare lagföring. Från det att ett mål kommer in till domstolen till dess att domstolen meddelar dom tar det i genomsnitt lite drygt två veckor. I dagsläget har tingsrätten förhandlingar varje vecka i snabbspårsmål. Vi har två förhandlingssalar där förhandlingar pågår hela dagen, men under februari kommer vi att utöka till tre förhandlingssalar i veckan, fortsätter Eva-Lena Norgren, lagman vid Södertörns tingsrätt.

Slipper lägga resurser på delgivning

Långt i från alla mål inom ramen för försöksprojektet hamnar dock i domstol. Enligt Södertörns tingsrätt meddelar man dom i cirka 70 procent av fallen utan att hålla huvudförhandling. Då handlar det om brott där den åtalade endast riskerat ett bötesstraff, inte begär någon förhandling och det inte ska höras några vittnen.

På Södertörns tingsrätt räknar man nu med att snabbspårsmålen kommer att utgöra en fjärde del av alla inkommande brottmål under 2021, vilket man tror kommer att leda till färre inställda förhandlingar.

– Det arbete som polisen gjort initialt genom att bland annat lämna information om delgivningstidpunkt underlättar naturligtvis mycket för oss. På så sätt behöver vi inte på samma sätt som i andra mål lägga tid och resurser på att få den åtalade delgiven handlingarna i målet, vilket annars är det vanligaste skälet till att en förhandling måste ställas in, säger rådmannen Fredrik Nydén, som har ingått i en projektgrupp för snabbare lagföring på domstolen.


Dela sidan:
Skriv ut: