Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Samtyckeslagen prövad i HD: Man döms för oaktsam våldtäkt

Straffrätt
Publicerad: 2019-07-11 09:34
Foto Magnus Andersson / TT / kod 11930

Högsta domstolen har idag dömt en man till fängelse för oaktsam våldtäkt. Det är första gången som HD prövat den nya samtyckeslagstiftningen.

En man i 30-årsåldern fälldes i både Skellefteå tingsrätt och Hovrätten för Övre Norrland för flertalet sexualbrott mot fyra olika målsägande. En av gärningarna hade inträffat hösten 2018, efter att den nya samtyckeslagen trätt i kraft, och bedömdes av båda domstolarna som våldtäkt.

Trodde att hon ville ha sex med honom

Mannen och tonårsflickan hade haft kontakt via sociala medier och kommit överens om att mannen kunde få sova över hos kvinnan, eftersom hon var ensam hemma. Flickan hade i förväg gjort klar för mannen att hon inte ville ha sex med honom, men trots detta genomförde han ett samlag med henne.

Kvinnan har beskrivit hur hon ”frös till is, blev helt stel” när mannen började ta på henne, och att hon inte visste hur hon skulle reagera.

Även mannen har vidgått att flickan innan händelsen varit tydlig med att hon inte villa ha sex med honom. Han har dock uppgett att han, när de befann sig i sängen, uppfattat det som om hon ville ha sex eftersom hon inte sagt ifrån när han började ta på hennes kropp och de senare hjälpts åt att ta av hennes underkläder. Flickan var även passiv när de började ha samlag, men efter ett tag hade mannen avbrutit det hela, eftersom det såg ut på flickan som att hon ”inte ville” och eftersom ”det inte kändes bra”.

Dömdes i både tings- och hovrätt

Tingsrätten konstaterade i sin bedömning att frågan om hur flickans trosor tagits av inte var helt klarlagd, men ansåg att mannen oavsett detta inte kunde anses ha fått ett så tydligt samtycke som krävs efter lagändringen i juli 2018.

Hovrätten godtog istället flickans uppgifter om att hon inte själv tagit av sig trosorna – och noterade att motsatsen rimmade illa med det i övrigt helt passiva beteende som hon uppvisat under samlaget. Att ha samlag med en helt passiv person utan att förvissa sig om samtycke utgör också våldtäkt, konstaterade hovrätten – som i sammanhanget betonade att mannen dessutom hade fått ett tydligt besked från flickan om att hon inte var intresserad av några sexuella handlingar vid besöket.

Mannen, som alltså även fälldes för en rad andra gärningar, dömdes i hovrätten till tre år och tre månaders fängelse och ålades att betala 115 000 kronor i skadestånd till flickan.

Döms för oaktsam våldtäkt

Högsta domstolen beslutade i våras att meddela prövningstillstånd i målet för att pröva frågan om mannen skulle dömas till våldtäkt samt vilken påföljd han skulle få. Nu har alltså Högsta domstolen slagit fast att mannen ska dömas för oaktsam våldtäkt.

Enligt HD finns det emellertid, mot bakgrund av att mannen avbröt samlaget när han märkte att det inte kändes bra, ”kvarstående tvivel kring huruvida XX vid gärningstillfället varit likgiltig inför att målsäganden inte deltog frivilligt på det sätt som förutsätts för uppsåt” varför mannen inte ska dömas för våldtäkt.

Han har dock, enligt domstolen, insett risken för att flickan inte frivilligt deltog i de sexuella handlingarna. En insikt som enligt domstolen ”har bestått när han genomfört handlingarna”, vilket gör att han varit medvetet oaktsam i förhållande till att flickan inte deltog frivilligt.

Sådan medveten oaktsamhet är, enligt Högsta domstolen, i regel att anse som grov och detta fall är inget undantag. Enligt domstolen har det ”tvärtom varit ett medvetet risktagande av allvarligt slag” och mannen döms därför för oaktsam våldtäkt.

Två år och tre månaders fängelse

Vad gäller påföljden anser Högsta domstolen att hänsyn ska tas både till graden av oaktsamhet hos gärningsmannen och till vilken sexuell handling det är frågan om. Eftersom mannen varit medvetet oaktsam och dessutom fört in sina fingrar i flickans underliv anser domstolen att straffvärdet ligger klart över minimistraffet för denna typ av brott och han döms därför till åtta månaders fängelse för den oaktsamma våldtäkten.

Han ska också dömas för våldtäkt mot barn samt sexuellt ofredande och den samlade brottslighetens straffvärde motsvarar, enligt Högsta domstolen, fängelse i två år och fyra månader. Det ska dock beaktas att samtliga gärningar begåtts före den tingsrättsdom där mannen dömdes till villkorlig dom och dagsböter, varför påföljden för den nu aktuella brottsligheten ska bestämmas så att påföljderna tillsammans inte överstiger vad som skulle ha dömts ut för den samlade brottsligheten. Påföljden bestäms därför till fängelse i två år och tre månader.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut: