Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Pekade ut filmregissör för våldtäkt – döms för grovt förtal

Straffrätt
Publicerad: 2019-07-04 11:00
Foto: Christine Olsson / TT

Kvinnan pekade ut den kände filmregissören som våldtäktsman i ett Facebookinlägg under hösten 2017. Nu döms hon för grovt förtal efter att tingsrätten konstaterat att hennes utpekande av mannen var oförsvarligt.

Den åtalade kvinnan skrev den 20 november 2017 ett inlägg i den slutna Facebookgruppen #metoobackstage om hur hon under tidigt 90-tal våldtagits av mannen, som är en välkänd filmregissör.

Den 5 december 2017 publicerades ett, i det närmaste, likadant inlägg i Facebookgruppen #deadline senare i december 2017, delade någon annan kvinnans inlägg i Facebookgruppen #FödaUppMorkullor.

Kvinnan har inte tagit bort något av inläggen.

Informationen tillräcklig för att identifiera mannen

Tingsrätten konstaterar, bland annat mot bakgrund av vad som skrivits i det första inlägget och vilka som varit medlemmar i gruppen, att det ”inte kan anses råda något tvivel om att den information som NN i sina inlägg lämnade om den påstådda gärningsmannen var tillräcklig för att identifiera denne som XX”. Hon har således pekat ut mannen som våldtäktsman.

Tingsrätten anser även att det måste anses uteslutet att kvinnan inte förstod att den information om gärningsmannen som hon lämnade var tillräcklig för att läsare skulle förstå att det var regissören som pekades ut. Det kvinnan berättat om att hon inte tänkte på att det hon skrev kunde innebära ett utpekande av mannen framstår, enligt tingsrätten, som en efterhandskonstruktion som ”kan lämnas utan avseende” och hon har därför haft uppsåt att peka ut mannen som våldtäktsman.

Utpekandet var oförsvarligt

Domstolen konstaterar vidare att Facebookgrupperna sammantaget haft omkring 9 000 medlemmar samt att den ena gruppen riktat sig till kvinnor som arbetar i samma bransch som den utpekade mannen. Dessutom har inläggen spridits utanför de grupper där kvinnan själv publicerat sina inlägg.

Sammantaget anser tingsrätten därför att det inte har varit försvarligt av den åtalade kvinnan att lämna uppgiften. I detta läge spelar det, enligt tingsrätten, ingen roll om utpekandet varit riktigt eller inte och den frågan prövas inte heller av tingsrätten.

Mot bakgrund av de uppgifter som framkommit om inläggens spridning i mannens bransch, mannens svårighet att få jobb efter utpekandet och hur det påverkat honom som person anser tingsrätten att kvinnan ska dömas för grovt förtal.

Påföljden blir villkorlig dom och dagsböter. Hon förpliktas även att betala 60 00 kronor i skadestånd till mannen.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut: