Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Oenig hovrätt återförvisar Vivallamålet till tingsrätten

Straffrätt
Publicerad: 2019-07-08 14:33

Göta hovrätt river upp Örebro tingsrätts dom och återförvisar det så kallade Vivallamålet till tingsrätten. Enligt hovrätten har tingsrätten gjort fel när man avvisat två åtalspunkter mot en man som i tingsrätten dömdes för mord.

Fyra personer dömdes i tingsrätten för inblandning i en uppgörelse i Vivalla utanför Örebro som slutade med att två män dog.

De båda offren befann sig på varsin sida i en eldstrid dör en sköts till döds och den andra skadades. Den skadade personen misshandlades kort därefter till döds av andra personer.

Flera åtalspunkter avvisades

Två personer som deltog i misshandeln fälldes för mord. En pojke som bara var 15 år vid tillfället fälldes istället för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död, medan en man som bara deltagit i del av händelseförloppet fälldes för synnerligen grov misshandel. Åklagaren yrkade att ytterligare en man skulle fällas för dödsskjutningen, men han friades helt i brist på bevis.

Tingsrätten vägrade i sin dom att pröva två åtalspunkter om grovt narkotikabrott och övergrepp i rättssak mot en av de tilltalade som fällts för mordet på den skottskadade mannen. Den tilltalade hade nämligen utlämnats till Sverige från Albanien med hänvisning till ett visst häktningsbeslut, som bara avsåg mord. Mannen blev först ett par veckor senare även häktad för just grovt narkotikabrott och övergrepp i rättssak. Dessa beslut pekas inte ut med datum i det albanska beslutet – och i den löpande texten nämns endast misstanken om mord (Dagens Juridik 2019-05-03).

Tingsrättens slutsats blev att det i enlighet med den så kallad specialitetsprincipen fanns hinder mot att pröva åtalet utöver mordanklagelsen och åtalspunkterna om grovt narkotikabrott och övergrepp i rättssak avvisades.

Hovrätten återförvisar målet till tingsrätten

Göta hovrätt konstaterar dock nu att samtliga åtalspunkter omnämns i begäran om utlämning av mannen, som översatts till albanska. Skrivelsen har vidarebefordrats till den albanska domstolen innan beslut om utlämning har fattats. Det albanska justitieministeriet har i en skrivelse dessutom bekräftat att man godkänt överlämningen ”till fullo” och den beslutande albanska domstolen har i senare handlingar omnämnt även de senare svenska häktningsbesluten. Hovrätten konstaterar att det kan vara så att de omtvistade åtalspunkterna har ”kommit under den verkställande statens prövning även om så inte uttryckligen angetts i det slutliga beslutet”.

Hovrätten anser även att samtliga häktningsbeslut mot mannen ska anses ha legat till grund för utlämningen och att tingsrätten därför borde ha prövat även de åtalspunkter som man valt att avvisa. Hovrätten beslutar därför att återförvisa målet till tingsrätten för prövning av dessa åtalspunkter.

Ett hovrättsråd är dock skiljaktigt. Det finns alltför stora oklarheter i frågan om mannen verkligen har överlämnats för övergrepp i rättssak och grovt narkotikabrott för att åtalet ska kunna tas upp i dessa delar, menar hon. Tingsrättens beslut att avvisa åtalspunkterna i fråga har därför varit riktigt.(Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se