Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Oenig HD i fråga om rattfylleri med mopedbil

Straffrätt
Publicerad: 2019-07-12 12:24
Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX

Det var inte fråga om grovt rattfylleri när en nu 18-årig man körde sin mopedbil hem från en fest med 0,51 milligram alkohol per liter i utandningsluften. Det anser Högsta domstolen som därför ändrar hovrättens dom och dömer mannen för rattfylleri av normalgraden.

Den nu 18-åriga mannen åtalades vid Skaraborgs tingsrätt för grovt rattfylleri efter att en natt i september förra året ha kört en mopedbil berusad i Lidköping. Mannen hade varit på fest under kvällen och bjudits på alkohol, och stoppades senare av polis på vägen hem eftersom färden varit vinglig.

Det visade sig att 18-åringen hade en alkoholkoncentration i utandningsluften på 0,51 milligram per liter – precis över den gräns som innebär grovt rattfylleri.

Dömdes för grovt rattfylleri i tingsrätten

18-åringen medgav i tingsrätten ansvar för gärningen, men ansåg att brottet borde rubriceras som brott av normalgraden – med hänsyn till att fordonet är en moped. Tingsrätten delade dock åklagarens uppfattning i rubriceringsfrågan med beaktande av att mopedbilen har stora likheter med en personbil vad gäller risken för skadeuppkomst vid kollisioner.

Tingsrätten beaktade även att körningen skedde i stadsmiljö på en central gata och var tänkt att fortsätta på riksväg. Tingsrätten dömde alltså mannen för grovt rattfylleri. Påföljden bestämdes till 25 timmars ungdomstjänst, med hänsyn till att den tilltalade bara var 17 år vid tidpunkten för brottet.

Hovrätten gjorde samma bedömning

Göta hovrätt konstaterade senare att varken alkoholkoncentrationen eller sättet som 18-åringen framfört mopedbilen på medför att omständigheterna är så försvårande att brottet ska bedömas som grovt. Hovrätten beaktade dock – precis som tingsrätten – att en mopedbil har stora likheter med en personbil i fråga om konstruktion. Även om en mopedbil är mindre och lättare än en personbil, bedömde hovrätten att risken för att andra trafikanter skadas är avsevärt högre vid en kollision med en mopedbil än med en tvåhjulig moped utan kaross.

Hovrätten ansåg därför att brottet skulle bedömas som grovt, och tingsrättens dom fastställdes därför. En hovrättsassessor var dock skiljaktig och ansåg inte att mopedbilens konstruktion var tillräckligt för att rubricera brottet som grovt – bland annat eftersom en mopedbil har en prestanda som är likvärdig med en mopeds.

Rubriceringen fråga för HD

Högsta domstolen beslutade sedan i våras, efter överklagande från försvaret, att meddela prövningstillstånd i målet avseende frågan om hur rattfylleribrottet ska rubriceras.

Idag har Högsta domstolen fastslagit att det brott 18-åringen gjort sig skyldig till ska rubriceras som rattfylleri av normalgraden. Enligt domstolen hade mannen endast kört en kortare sträcka i centrala Lidköping när han stoppades och hans avsikt var sedan att köra ytterligare någon kilometer på landsväg. Den körda sträckan kan, enligt Högsta domstolen, inte anses ha varit ett särskilt riskmoment och faran andra trafikanter har ”varit begränsad med hänsyn till den låga trafikintensiteten vid den aktuella tiden på dygnet”.

Enligt HD kan varken färden, färdplanen eller vad som i övrigt framkommit om förhållandena vid körningen anses så pass försvårande att rattfylleribrottet ska bedömas som grovt.

Mannen döms därför för rattfylleri av normalgraden till dagsböter. Ett justitieråd var dock skiljaktigt och ansåg att 18-åringen skulle dömas för grovt rattfylleri.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut: