Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nödvärn och misstänkt hedersmotiv friar man från mordförsöksåtal

Straffrätt
Publicerad: 2022-09-07 14:17
Foto: Tommy Hvidfeldt

En nödvärnsinvändning i sista sekund friar en man som i tingsrätten dömts till tio års fängelse för mordförsök.
Enligt hovrätten har mannen lämnat en rimlig förklaring till att han tidigare lämnat två andra versioner av händelseförloppet – och det våld han använt i syfte att försvara sig mot ett påstått livshotande angrepp anses inte uppenbart oförsvarligt.

Det var den 23 april i år som en man knivhöggs i ryggen i en småländsk stad. Detta skedde när den åtalade mannen och målsäganden tog en gemensam promenad och var på väg hem till målsägandens farbror.

De hade träffats på en matbutik samma dag och sedan först slagit följe hem till målsäganden, innan de begav sig mot dennes farbror. Enligt målsäganden kom han att huggas i ryggen i samband med att han skulle slå portkoden.

I tingsrätten nekade den åtalade mannen till att han knivhuggit målsäganden och uppgav att de båda hade träffats vid mataffären, men att deras vägar där hade skiljts åt. Han uppgav också att det funnits en konflikt mellan honom och målsäganden som rörde att målsäganden lånat pengar av hans bror – vilket kunde vara en orsak till att målsäganden ville hämnas på honom och anmäla honom för brott.

Fick 10 års fängelse

Tingsrätten ansåg att det inte fanns något som talade för att målsäganden ljugit om händelse samt att det saknades stöd i utredningen för att han skulle ha någon anledning att ljuga. Enligt tingsrätten framstod också den åtalades ”konspirationsteori” om att gärningen skulle ha varit iscensatt för att sätta dit honom som ”så osannolik att den kan lämnas därhän”. Det var, enligt tingsrätten, styrkt att någon i avsikt att allvarligt skada målsäganden hade huggit honom i ryggen.

Tingsrätten tog också fasta på att den åtalade mannen sannolikt varit beväpnad redan när han träffade målsäganden vid mataffären, vilket ansågs tala för att gärningen var planerad redan då. Att han dessutom insisterat på att de skulle gå hem till målsäganden och dennes farbror ansågs av tingsrätten tala för att platsen för gärningen var medvetet vald. Tingsrätten ansåg dessutom att detta i sin tur talade för att gärningen kunde ha varit riktad mot målsägandes släkt samt att det kan ha legat något hedersmotiv bakom gärningen.

De invändningar som gjorts av försvaret ansågs av tingsrätten inte rubba slutsatsen att den åtalade mannen begått brottet – och han dömdes till tio års fängelse för mordförsök.

Lämnade helt ny version

Domen överklagades till hovrätten, där den åtalade mannen ändrade sin version och åberopade ny bevisning. I förhör i hovrätten uppgav mannen nu att det funnits en långvarig konflikt mellan målsäganden, en släkting till denne och sin egen broder. Någon vecka innan det nu aktuella brottet blev han misshandlad av målsäganden och dennes släkting och de hotade sedan honom och hans anhöriga i syfte att han skulle dra tillbaka polisanmälan.

När han den aktuella dagen träffade målsäganden vid matbutiken frågade han varför denne misshandlat honom och erbjöd att ta tillbaka sin anmälan. Målsäganden frågade i samma veva om han ville följa med denne hem, vilket han motvilligt gick med på. På vägen hade målsäganden kontakt med någon, vilket han nu efteråt har förstått var släktingen. Hemma hos målsäganden blev han övertalad att följa med hem till dennes farbror för att nå en överenskommelse efter misshandeln den. På grund av rädsla att bli misshandlad ännu en gång tog han med sig en kniv hemifrån målsäganden.

Väl framme hos farbrodern ”puttade” målsäganden upp farbroderns lägenhetsdörr som var öppen och sa åt honom att gå in i lägenheten. Han fick då syn på farbrodern som kom ut från ett rum och var på väg att angripa honom med kniv. När han lyfte sin kniv tog den åtalade mannen upp sin egen kniv och lyfte den mot farbrodern. Sedan såg han hur målsäganden började låsa lägenhetsdörren – och då slog han denne med kniven i ryggen. För att ta sig ut ur lägenheten försökte han få undan målsäganden genom att ta tag i dennes hår samtidigt som han såg att denne haft en kedja i handen. Han befann sig i chock och lämnade sedan lägenheten.

Trodde försvararen var på polisens sida

Anledningen till att han inte tidigare lämnat dessa uppgifter är att man i Syrien ”får 30 års fängelse för den handling som han utförde, även om det sker i självförsvar”. Han trodde också att hans tidigare försvarare var på polisens sida och berättade därför inget för denne. För sin nya försvarare vågade han dock berätta.

I domen skriver hovrätten att det numera blivit klarlagt att det funnits en pågående familjefejd mellan parternas släkter. Det har också framkommit att flera av de som hörts i målet varit inblandade i en ”allvarlig incident” som inträffade några veckor innan det nu aktuella brottet. En ljudinspelning som åberopats av den tilltalade i hovrätten har också gett ”stark anledning att misstänka” att företrädare för släkterna försökt reglera konflikten utanför rättsväsendet. Enligt hovrätten har ”mycket förtigits i målet” och det kan ha funnits skäl för både parterna och kanske även andra att lämna felaktiga uppgifter. Målsäganden har inte heller vidgått någon bakomliggande konflikt, som flera andra vittnat om, vilket enligt hovrätten gör att det ”starkt kan misstänkas att han inte berättat sanningen i alla delar”.

Hovrätten konstaterar att det visserligen är anmärkningsvärt att den åtalade lämnat en ny, tredje, version av händelseförloppet. Det går dock inte att fastslå att sådana uppgifter kan lämnas utan avseende – utan rätten måste bedöma omständigheterna i varje enskilt fall. I detta fall saknas ”i princip” objektiv och oberoende bevisning som motsäger hans nya uppgifter och hans förklaring till att han ändrat uppgifterna anses ”ingående och inte helt orimlig”. Den går, enligt hovrätten, inte att bortse från.

Frikänns

Vid en sammantagen bedömning anser hovrätten att den åtalade mannens version av händelseförloppet inte är motbevisas och hans version ska därför ligga till grund för bedömningen. Detta innebär att han ska anses ha varit utsatt för ett brottsligt angrepp och då haft rätt att använda nödvärn. Frågan var därför om hans agerande varit uppenbart oförsvarligt.

Den åtalade mannen har uppfattat det som att han var utsatt för ett direkt livshotande angrepp där han hamnat i ett mycket trängt läge utan goda möjligheter att ta sig därifrån. Han har också varit i numerärt underläge och haft en ”mycket begränsad” möjlighet att påkalla hjälp. Enligt hovrätten har hans våld därför ”inte stått i klart missförhållande till vad som krävs för att avvärja angreppet”. Han har också saknat tid för att överväga alternativa handlingssätt och hans våld anses därför inte ha varit uppenbart oförsvarligt.

Han frikänns därför helt från åtalet om mordförsök.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
nödvärnsfriande

Dela sidan:
Skriv ut: