Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kommunal SD-politiker frias från åtal om hets mot folkgrupp

Straffrätt
Publicerad: 2019-10-09 14:27
Foto: Hasse Holmberg/ SCANPIX

Det var inte fråga om hets mot folkgrupp när en gruppledare för Sverigedemokraterna i Karlskrona skrev ett Facebookinlägg som i vissa delar bedömdes som nedsättande mot muslimer. Det konstaterar hovrätten som, precis som tingsrätten, frikänner mannen från åtalet.

Den 33-årige mannen åtalades för hets mot folkgrupp efter ett inlägg han skrivit på Sverigedemokraternas Facebooksida den 1 november 2017.

Inlägget handlade om den moské som skulle invigas i Karlskrona och enligt åklagaren innebar inlägget ett ”utpekande av muslimer som klandervärda genom att utmåla dem som terrorister och kvinnoförtryckare samt genom att hävda att deras uppfattningar är medeltida”.

Fram till den den 1 februari 2018 ”gillats” över 1 200 gånger, fått 413 kommentarer och delats 552 gånger. Inlägget hade vid tiden för tingsrättsförhandlingen inte heller tagits bort.

”Skrivits i klart politiskt sammanhang”

Tingsrätten ansåg att inlägget sett till sin helhet ”ger uttryck för att personer med muslimsk trosuppfattning är terrorister eller behandlar kvinnor sämre än män”. Dessutom ansågs inlägget av tingsrätten vara utformat ”på ett förlöjligande sätt då minareten jämförs med en fallos”.

Tingsrätten slog dock fast att inlägget lämnats i ”ett klart politiskt sammanhang”. Detta då 33-åringen är gruppledare för Sverigedemokraterna i Karlskrona och inlägget publicerats på SD:s Facebooksida samtidigt som det varit ett inlägg i en aktuell politisk debatt om uppförandet av moskén.

Enligt 33-åringen var inlägget ett avslut på en lång politisk kamp och ett uttryck för den sorg och besvikelse han kände när minareten fick byggas och böneutrop blev tillåtet. Han hade inte heller någon avsikt att kränka eller såra någon med inlägget.

”Inte nödvändigt att inskränka yttrandefriheten”

Tingsrätten ansåg att omständigheterna kring inlägget ”emellertid varit sådana att det inte är nödvändigt eller rimligt att inskränka mannens yttrandefrihet i detta fall”. Hans inlägg hade, enligt tingsrätten, inte klart överskridit gränsen för en ”saklig och vederhäftig diskussion” och inlägget bör i stället bemötas i en ”fri, robust och öppen debatt”. 33-åringen frikändes därför från åtalet av tingsrätten.

Domen överklagades av åklagaren till hovrätten som nu gör en liknande bedömning. Enligt hovrätten har inlägget, om än inte helt tydlig i alla delar, ”bäring på den allmänna debatt som förevarit i sammanhanget” och de läsare som tagit del av inlägget får därför antas ha haft sammanhanget klart för sig samt ”troligen haft ett intresse av att följa frågan”.

Även om inlägget i vissa avseenden av hovrätten bedöms som ”generaliserande på ett sätt som måste anses nedsättande för muslimer” anser domstolen att inlägget spridits i politisk kontext och därmed får anses haft som övergripande syfte att kommentera en händelse som engagerat många.

Frias även i hovrätten

Enligt hovrätten har inlägget dessutom gått ut till de som följde Facebooksidan och inte en bred allmänhet. Vid en helhetsbedömning anser domstolen att det ”inte kan anses ha varit vare sig nödvändigt eller proportionerligt” att inskränka mannens yttrandefrihet i detta fall.

Tingsrättens dom ska därför inte ändras.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut: