Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Invändning om spetsad drink håller inte – tidigare friad fälls

Straffrätt
Publicerad: 2022-08-02 07:37
Genrebild. Foto: TT

Hovrätten konstaterar att en man lämnat allmänt hållna uppgifter om hur han kan ha fått i sig kokain och att uppgifterna, om att någon spetsat hans drink på klubben, framstår som en efterhandskonstruktion, särskilt beaktat av att han lämnat en likadan berättelse i ett tidigare brottmål. Han döms därför för ringa narkotikabrott.

En 32-årig man åtalades vid Södertörns tingsrätt för ringa narkotikabrott.

Enligt åklagaren hade mannen olovligen brukat kokain den 31 oktober 2021 i Stockholm.

32-åringen förnekade brott. Han förklarade att han vid tillfället var på nattklubb och att han inte visste hur han hade fått i sig kokain. Det var möjligt att någon lade det i hans dricka. Han uppgav att han bara drack Redbull under kvällen och inte kände sig påverkad.

Av analysbesked framgick att mannen hade 8,7 mikrogram kokain samt 5,5 mikrogram bensoylekgonin per milliliter i sin urin. 

Tingsrätten ogillade åtalet

Enligt tingsrätten var mannens invändning, om hur han eventuellt kunde ha fått i sig kokainet, inte sådan att den kunde lämnas utan avseende. Åklagaren hade, förutom analysbesked, åberopat ett informationsblad om påvisandetiden för kokain i blodet, av vilket det framgick att den högsta koncentrationen kokain per gram blod, efter intag av en normaldos om 0,1 gram kokain, uppgick till drygt 0,3 mikrogram.

Motsvarande informationsblad om påvisandetiden för kokain i urin hade inte åberopats i målet. Det gick alltså inte att bedömda om den mängd kokain mannen hade i sin urin var förenlig med hans uppgift om att han inte kände sig påverkad. Då åklagaren inte heller åberopade någon annan bevisning som förtog värdet av mannens invändning, ogillade tingsrätten åtalet.

Åklagaren överklagade till Svea hovrätt och yrkade att hovrätten skulle döma mannen i enlighet med åtalet.

Efterhandskonstruktion

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att de objektiva förutsättningarna för att döma den tilltalde för ringa narkotikabrott är uppfyllda. 

Av det informationsblad om kokain i blod och urin, som åklagaren åberopat, framgår bland annat att tröskelvärdet för kokain och bensoylekgonin i urinen är 0,05 mikrogram per milliliter och att koncentrationen i urinen under det första dygnet efter ett kokainintag kan uppgå till mer än 10 mikrogram per milliliter. Detta ska jämföras med den relativt höga koncentration som uppmätts i mannens urin, det vill säga 8,7 mikrogram kokain respektive 5,5 mikrogram bensoylekgonin per milliliter, vilket talar mot att han ovetandes fått i sig narkotikan. 

De allmänt hållna uppgifter som den tilltalade lämnat om hur han kan ha fått i sig narkotikan framstår enligt hovrätten som en efterhandskonstruktion, särskilt mot bakgrund av att han lämnat en likadan berättelse i ett brottmål angående kokainbruk 2019. Sammantaget är det därmed styrkt att mannen brukat narkotikan uppsåtligen. Han ska därför dömas för ringa narkotikabrott i enlighet med åtalet till påföljden 30 dagsböter om 580 kronor. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
spetsad drink
Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: