Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Intagen visade inte hänsyn mot våldsutsatt medintagen – varnas

Straffrätt
Publicerad: 2022-07-29 13:25
Foto: Leif R Jansson / SCANPIX

Genom att stå i dörröppningen till den cell där misshandeln ägde rum visade den intagne inte hänsyn mot den medintagne som utsattes för våldet.
Det konstaterar kammarrätten och ger Kriminalvården rätt i sitt beslut varna den intagne mannen.

En man som sitter på Saltvikanstalten varnades för att han, genom sitt beteende, inte visat hänsyn mot en medintagen och inte påkallat personalens uppmärksamhet när den medintagne utsattes för en misshandel. Detta genom att ha stått i dörröppningen till den cell där misshandeln ägde rum.

Mannen överklagade anstaltens beslut om varning till Kriminalvården, som gjorde samma bedömning. Han kom senare att överklaga Kriminalvårdens beslut till förvaltningsrätten.

I sitt överklagande anförde han att det saknades bevisning om att våld förekommit och att den påstått utsatte intagne förnekat att det har hänt. Det saknades också vittnesuppgifter och han kände inte till att det hade planerats en misshandel, vilket Kriminalvården påstått och hänvisat till att samtliga på avdelningen strax före händelse plockat på sig mat i syfte att ha med sig in på rummet om de skulle bli inlåsta. Dessutom, anförde mannen, finns inget uttalat krav att påkalla personal vid incidenter.

Delade myndighetens bedömning

Förvaltningsrätten ansåg det klarlagt att det skett en misshandel på det sätt som beskrivits av Kriminalvården samt att den nu aktuelle mannen medverkat till att händelsen kunde äga rum genom att stå i dörröppningen och inte påkalla uppmärksamhet från personalen.

Förvaltningsrätten konstaterade vidare att han får anses ha varit medveten om vad som skulle ske då han gjorde i ordning sin mat i förväg då inlåsning kunde bli aktuellt. Enligt rätten hade han, genom sin vetskap och sitt handlade, agerat på ett sådant sätt att han inte kan anses ha visat hänsyn mot medintagen. Hans varning skulle därför stå fast.

Ingen skyldighet tillkalla personal

Mannen överklagade domen till kammarrätten, som nu gör samma bedömning. Kammarrätten anser visserligen att det inte finns någon allmän skyldighet för intagna att påkalla personalens uppmärksamhet på våldsincidenter – varken förestående eller pågående sådana.

Genom sitt agerande har mannen dock medverkat till händelsen på sådant sätt att han inte visat hänsyn mot den medintagne som utsattes för våld. Således har Kriminalvården haft fog för att tilldela honom en varning.


Dela sidan:
Skriv ut: