Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hovrätten lindrar straffet för chaufför efter ”bilhopp” i rondell

Straffrätt
Publicerad: 2019-07-30 09:54
Den aktuella rondellen. Foto: Polisen

Hovrätten för Västra Sverige lindrar domen mot en nu 20-årig kvinna som vållat en allvarlig trafikolycka när hon i mars 2017 försökt ”hoppa” i en rondell på Öckerö.

Det var en sen marskväll 2017 som en trafikolycka inträffade på Öckerö, när en bil med fyra ungdomar körde in i en bergvägg.

Det visade sig att bilen, en Volvo från 1995, var avställd och inte hade besiktigats sedan 2009. De tre unga kvinnorna blev kvar i bilen med varierande skador medan den unga mannen slungades ut och hittades ett antal meter ifrån olycksplatsen med livshotande skador.

Skulle ”hoppa i rondellen”

Kvinnan som körde bilen åtalades senare för grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada, grovt brott. En del av åklagarens bevisning utgjordes av ett ögonvittne som beskrivit det som att bilen accelererat när den närmat sig en rondell på platsen och hållit en hastighet på 80-90 kilometer i timmen. Åklagaren gjorde gällande att syftet med detta varit att ”hoppa i rondellen” och de övriga passagerarnas uppgifter gav även de stöd för att den unga mannen ”hetsat” bilföraren att ”hoppa”, och att hon då ökat hastigheten.

Tingsrätten ansåg inte att det gick att säga säkert hur snabbt bilen färdats in i rondellen, men ansåg att det framgick av, bland annat, bilens skador att färden gått i en alltför hög hastighet utifrån förhållandena på platsen. Domstolen slog också att syftet hade varit att ”hoppa i rondellen”. Bilen hade i och för sig haft vissa tekniska fel, men kvinnan hade valt att köra vidare trots att hon känt till detta och hade därför varit medvetet oaktsam – och detta talade enligt domstolen snarast för en högre grad av vårdslöshet.

Impulsivt och oövertänkt handlande från chauffören

Kvinnan hade dock genom sitt ”impulsiva och oövertänkta handlande” bara gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik och inte till ett grovt brott, menade tingsrätten. Körningen hade samtidigt innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag som lett till att mannen fått livshotande skador. Tingsrätten ansåg därför att kvinnan skulle dömas för vållande till kroppsskada, grovt brott. Påföljden för kvinnan – som vi tidpunkten för körningen bara vara 18 år gammal – bestämdes till villkorlig dom och 50 dagsböter på totalt 2 500 kronor.

Domstolen beslutade samtidigt att ogilla mannens krav på 40 000 kronor i skadestånd från kvinnan. Mannen var själv ägare till bilen och var införstådd med dess egenskaper. Det framgick dessutom av vittnesuppgifter att han både varit den som tagit initiativ till bilfärden och medverkat till ”rondellhoppningen”. Mannen kunde mot denna bakgrund inte anses ha blivit kränkt av kvinnans brottslighet.

Hovrätten mildrar straffet för kvinnan

Hovrätten för Västra Sverige ändrar nu tingsrättens dom och rubricerar kvinnans vållande till kroppsskada som brott av normalgraden. Hon har i och för sig tagit en medveten risk som resulterat i mycket allvarliga personskador. Det kan dock ha funnits fel på bilen som har bidragit till både trafikolyckan och till mannens skador. Med hänsyn till detta går det enligt hovrätten inte att slå fast att kvinnan har gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande allvarligt slag och brottet ska därför inte rubriceras som grovt.

Detta gör i sin tur att brottets straffvärde ligger på bötesnivå – och ovanligt lång tid har dessutom gått mellan gärningen och det att åtal väckts. Med hänsyn även till kvinnans unga ålder kan påföljden stanna vid 80 dagsböter på sammanlagt 4 000 kronor.

Hovrätten instämmer i övrigt med tingsrätten och anser bland annat inte att kvinnan ska betala något skadestånd till mannen – något han själv krävt i överklagande. (Blendow Lexnova).


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se