Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD prövar om överklagande i brottmål måste preciseras

Straffrätt
Publicerad: 2021-10-12 13:40
Foto: Christine Olsson / TT

Högsta domstolen ska pröva huruvida ett överklagande i brottmål kan avslås mot bakgrund av den klagande parten inte har framställt ett preciserat ändringsyrkande.

Målet rör en 56-årig man som i slutet av förra året dömdes till 2 800 kronor i böter för en hastighetsöverträdelse.

Tingsrätten konstaterade i domen att Polisen genomfört en hastighetsmätning med lasermätare och att denna skett i enlighet med gällande föreskrifter. Samtliga kontroller av mätinstrumenten var också utförda och det stod klart att det var 56-åringen som framfört bilen med en hastighet av 59 km/h på en 40-väg.

Överklagade till hovrätten

56-åringen överklagade tingsrättens dom till hovrätten, som avslog överklagandet.

Enligt hovrätten hade 56-åringen inte angett den ändring i domen som yrkades och inte lämnat uppgifter om grunderna för överklagandet. Överklagandet ansåg därför vara så ofullständigt att ”det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en rättegång i hovrätten”.

HD prövar målet

56-åringen överklagade dock beslutet att avslå hans överklagande till Högsta domstolen, som nu lämnat prövningstillstånd i frågan om ”förutsättningarna för att avvisa ett överklagande i brottmål med stöd av 51 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken när klaganden inte har framställt ett preciserat ändringsyrkande”.


Dela sidan:
Skriv ut: