Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Försvararersättning blir HD-fråga

Straffrätt
Publicerad: 2021-12-22 12:35
Hovrätten för Nedre Norrland

Högsta domstolen ska pröva om en försvarare, som förordnades efter tingsrättens dom, har rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg i hovrätten – trots att något förhandsbesked inte lämnats till henne.
Hovrätten ansåg att advokaten endast hade rätt till ersättning för tiden det tog att ta sig från Sundsvalls tingsrätt och Hovrätten för Nedre Norrland – och tillerkände försvararen ersättning för en timmes tidsspillan.

Advokaten var offentlig försvarare i ett mål om bland annat försök till grov utpressning. I slutet av september i år fattade hovrätten, efter yrkande från advokaten, beslut om att tingsrättens doms skulle undanröjas och återvisas till tingsrätten för fortsatt handläggning. I samma beslut fattade hovrätten beslut om ersättning till den offentliga försvararna.

Advokaten tillerkändes då den begärda ersättningen avseende det nedlagda arbetet, men beslutade att inte ersätta henne för tidsspillan och utlägg för tågresor, hotell samt taxiresor. Totalt röde sig yrkandet om ersättning för merkostnader knappt 15 000 kronor.

Hovrätten konstaterade dock att advokaten inte fått något förhandsbesket avseende ersättning för merkostnader på grund av att hon har sin verksamhet långt ifrån domstolen och det saknades, enligt hovrätten, särskilda skäl att trots detta ersätta henne för merkostnaderna. Hon fick därför ersättning för tidsspillan och utlägg vid resor till och från förhandlingen i hovrätten ”motsvarande tiden mellan tingsrättsorten och hovrättsorten”. Eftersom de båda domstolarna ligger på samma ort bedömde hovrätten att skälig tid för tidsspillan uppgick till en timme. Beslutet om advokatens ersättning fick enligt hovrätten inte överklagas.

HD prövar målet

Advokaten vände sig till Högsta domstolen och yrkade att beslutet skulle kunna överklagas och att HD skulle bevilja henne den begärda ersättningen. Enligt advokaten är beslutet om ersättning i sig inte en överklagad fråga varför den inte omfattas av regeln i rättegångsbalkens 34 kapitels 3 § 1 st. Enligt advokaten strider hovrättens beslut ”uppenbart mot lagtolkning och rättsgrundsats som Högsta domstolen tidigare har tillämpat”.

Vidare anförde advokaten att hon förordnades som offentlig försvarare efter tingsrättens dom och tog över uppdraget från en numera tjänstledig kollega som tillerkändes full ersättning för tidsspillan och utlägg i tingsrätten. Bara det faktum att ett byte skedde inom byrån har, enligt advokaten, begränsat kostnaderna och hon hade redan under förundersökningen substituerat kollegan och var därför insatt i målet redan från start. Hon hade också etablerat en kontakt med klienten när hon åtog sig uppdraget och visste redan då att varken hon eller klienten skulle anse att något fysiskt möte inför huvudförhandlingen vara nödvändigt.

Nu står det klart att Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i frågan om ersättningen till en så kallad distansförsvarare för tidsspillan och utlägg i hovrätten när försvararen i fråga har förordnats av tingsrätten efter tingsrättens dom.


Dela sidan:
Skriv ut: