Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Djupt oenig hovrätt friar man från åtal om flertal sambovåldtäkter

Straffrätt
Publicerad: 2019-11-27 14:34
Foto: Adam Wrafter / SvD /TT

Hovrätten frikänner en man som tidigare dömts för att vid tre olika tillfällen ha våldtagit sin sambo. Enligt hovrätten väcker avvikelser mellan vittnesmål och kvinnans berättelse tvivel kring om de uppgifter som åtalet till stor del baseras i verkligen är korrekta. Två skiljaktiga ledamöter anser dock att mannen ska fällas på två av tre punkter.

Mannen, som är i 30-års åldern, dömdes i Linköpings tingsrätt till tre års fängelse för ett uppsåtligt och två oaktsamma våldtäktsbrott, alla riktade mot mannens sambo.

”Sex med hårdare tag”

Sambon berättade i tingsrätten att paret tidigare i förhållandet haft ”sex med hårdare tag” och bland annat använt rep och olika sexhjälpmedel, så kallad BDSM. Detta hade varit på bådas initiativ – och kvinnan uppgav att de har varit ”på samma nivå” och att hon alltid kunnat säga ifrån om något känts obekvämt. Under hösten 2018 hade kvinnan dock upplevt en förändring där mannen velat ha sex oftare än hon velat – och blivit irriterad på henne.

Vid ett tillfälle hade mannen insisterat på sex trots att kvinnan egentligen inte ville. De hade då sex som till en början var ”bra”, men sedan hade det varit som att mannen ”fått en blackout”, förklarade kvinnan. Han hade då gett henne örfilar och tvingat in en sexleksak i kvinnans ändtarmsöppning, trots att hon grät och sa nej. Kvinnan hade efteråt åkt hem till en vän som övertygat henne att åka till gynmottagningen.

Betett sig som en annan person

Vid ett andra tillfälle hade mannen initierat sex med kvinnan trots att hon pratat i telefon med en vän och inte ville ha sex. Paret hade sedan haft sex även när samtalet pågått, och mannen hade bland annat utfört oralsex på kvinnan och ”strypt henne”.

Åtalet omfattade även en händelse efter att kvinnan jobbat natt och precis kommit hem. Mannen hade även här haft sex med kvinnan trots att hon inte ville och ”betett sig som en person hon inte känner”.

Tingsrätten noterade att kvinnan haft ”påtagligt svårt att berätta om händelserna” – men ansåg samtidigt att de uppgifter som hon lämnat varit klara och saknat ”egentliga motsägelser eller konstaterade överdrifter”. Kvinnans trovärdiga berättelse fick enligt tingsrätten också starkt stöd av vittnesuppgifter – och stöddes även av den övriga bevisningen, bland annat i form av uppgifter från läkarundersökningar. Kvinnans uppgifter om händelseförloppet lades därför till grund för bedömningen.

Dömdes för tre våldtäkter

Mannen hade enligt tingsrätten vid samtliga tre tillfällen förstått att han agerade mot kvinnans vilja och att han alltså handlat med uppsåt. Han dömdes därför för tre fall av våldtäkt till tre års fängelse och ålades även att betala 200 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Göta hovrätt river nu upp den fällande domen och friar mannen helt.

”Svårt göra rättssäker granskning”

Kvinnans egna uppgifter är centrala i åklagarens bevisning och en avgörande fråga är därför vilket bevisvärde hennes berättelse har. Hovrätten betonar här att kvinnan vid förhöret i tingsrätten har svarat kortfattat på vissa frågor och ibland inte har svarat alls. Hon kan inte heller anses ha lämnat ”en sammanhängande och detaljerad berättelse om vad som ska ha hänt” vid någon av våldtäkterna – och när det gäller den tredje händelsen har består kvinnans uppgifter bara av upplästa polisförhör, som måste värderas försiktigt. Domstolen anser också att det är svårt att ”göra en rättssäker granskning av det som hon beskrivit”.

Hovrätten anser även att det finns diskrepanser mellan kvinnans egna uppgifter och vittnesmålen om vad kvinnan sagt efter händelsen. Ett vittne har till exempel uppgett att kvinnan vid en av våldtäkterna utsattes för sexuella handlingar mot sin vilja när hon var bunden – samtidigt som kvinnan själv uppgett att hon medverkat frivilligt under hela den tid som hon var fastbunden. Kvinnans uppgifter om den andra händelsen är enligt hovrätten också svåra att förena med vittnesmål från den väninna som ska ha hört delar av händelseförloppet via telefon. När det gäller den tredje händelsen finns det i sin tur avvikelser mellan kvinnans egna uppgifter och uppgifter från den läkare som undersökt henne.

Avvikelserna väcker tvivel

Enligt hovrätten väcker avvikelserna tvivel kring om kvinnans uppgifter är korrekta. De gör det nämligen ”svårt att bedöma om [kvinnan] inför [vittnena] har överdrivit eller lämnat felaktiga uppgifter beträffande [mannens] sexuella handlande och i så fall om den version som hon lämnat i domstol beträffande [mannens] sexuella handlande är helt fri från överdrifter eller felaktigheter”, skriver domstolen.

Hovrätten noterar samtidigt att fynden från läkarundersökning av kvinnan svarar dåligt mot hennes uppgifter om vad mannen ska ha utsatt henne för. Eventuella skador skulle dessutom även kunna förklaras av ageranden före den påstådda våldtäkten som varit del av ”en ömsesidig sexuell samvaro”. Det medicinska underlaget medger sammantaget ingen säker slutsats kring vad som förekommit vid de åtalade tillfällena – eller kring om sexuella handlingar utförts mot kvinnans vilja.

Frias helt av oenig domstol

Sammantaget är bevisningen inte heller ”tillräckligt robust” för att läggas till grund för en fällande dom och mannen frikänns därför.

Hovrätten är dock inte enig. En tillförordnad hovrättsassessor och en nämndeman är skiljaktiga och vill fria mannen på en av åtalspunkterna, men ändå döma honom till två år och tre månaders fängelse för en våldtäkt och en oaktsam våldtäkt. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se