Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat varnas efter att ha delat klientens Facebookinloggning

Straffrätt
Publicerad: 2019-06-11 12:58
Foto: Christine Olsson/TT

En kvinnlig advokat varnas och åläggs att betala en straffavgift på 50 000 kronor efter att, på klientens begäran, gett dennes inloggningsuppgifter till Facebook till en nära vän till klienten.

Det var när den åtalade mannens vän förhördes av Polisen som uppgifter om att mannens advokat uppmanat denne att stänga den åtalades Facebook kom fram.

Agerade på uppmaning av klienten

Den kvinnliga advokaten vidgår att hon, till klientens vän, vidarebefordrat sin klients önskan om att kommentarsidan på dennes Facebooksida skulle stängas ned. I samband med detta har hon även givit vännen samtliga inloggnings-uppgifter som krävdes för att göra detta. Skälet var att klienten, genom att läsa tidningar, fått information om att hans mål var omskrivet och att han befarade att vissa personer skulle kunna gå in på hans Facebooksida och skriva kommentarer som då skulle bli synliga för hela hans vänkrets. Även den kvinnliga advokaten insåg, enligt egen uppgift, att ”risken för spridning av menliga uppgifter var överhängande”.

”En rent kurativ åtgärd”

Advokaten har i sitt svar till Advokatsamfundets disciplinnämnd uppgett att hon sett sitt agerande som en ”rent kurativ åtgärd” samt att inget som berör målet eller utredningen har förmedlats. Hon påstår även att hon inte haft någon anledning att tro att informationen hon förmedlat innehöll något budskap av illojal karaktär, ”vilket det inte heller gjort i ljuset av förhöret” med klientens vän.

Vidare uppger hon att klientens önskemål, i situationen, framstod som ”så rimliga och skilda från utredningen” att hon fattade beslutet att förmedla mannens klientens inloggningsuppgifter till vännen. Hon inser dock nu att det var ett felaktigt beslut och att hon borde framställt en fråga till åklagaren innan hon vidtog åtgärden i fråga och har ingen annan förklaring än att det var en felbedömning.

Foto: TT
Kunde inte överblicka vad som skulle kunna ha skett

Advokatsamfundets disciplinnämnd skriver i sitt beslut att det är ”utomordentligt angeläget att advokater som offentliga försvarare, inte missbrukar enrumsprivilegiet genom att medverka till restriktionsbrott, eftersom detta skulle kunna leda till att det för frihetsberövade klienter så viktiga privilegiet sätts i fråga”.

Disciplinnämnden anser att förmedlingen av inloggningsuppgifterna inte kan ses som en uteslutande kurativ åtgärd som advokaten skulle vara tillåten att vidta även utan tillstånd från åklagaren. Advokaten har inte heller, enligt nämndens bedömning, ”inte kunnat överblicka vilka åtgärder som XX kunnat vidta och som skulle kunna var till men för utredningen mot klienten”.

Varnas och får 50 000 kronor i straffavgift

Enligt disciplinnämnden har den kvinnliga advokatens agerande utgjort ett allvarligt åsidosättande av god advokatsed som, om det kan anses synnerligen försvårande, skulle innebära uteslutning ur Advokatsamfundet. Några sådana omständigheter har dock, enligt disciplinnämnden, inte framkommit varför hennes handlande istället framstår ”mera som en följd av en allvarlig felbedömning”.

Nämnden tilldelar därför kvinnan en varning och ålägger henne att betala straffavgift till Advokatsamfundet med femtiotusen kronor.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut: