Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat smugglade brev – åklagarna vill kvitta kostnadsräkningen

Straffrätt
Publicerad: 2020-11-17 13:14
Södertörns Tingsrätt Foto: Maja Suslin / TT /

392 000 kronor – så mycket vill den kvinnliga advokaten som nyligen entledigades av hovrätten i ett stort narkotikamål ha betalt för sitt nedlagda arbete.
Åklagarna, som nu yttrat sig över kostnadsräkningen, ifrågasätter inte det nedlagda arbetet men vill att advokaten ska bli ersättningsskyldig för den merkostnad hon orsakat staten.
Förhandlingarna är nu uppskjutna i väntan på att den nya försvararen ska läsa in sig på målet.

Det var för drygt två veckor sedan som Dagens Juridik kunde rapportera att en kvinnlig advokat, som smugglat in brev till sin häktade klient, entledigats av hovrätten efter att JK överklagat tingsrättens beslut att hon kunde fortsätta som försvarare.

Samtidigt fattade hovrätten beslutet att en ny försvarare skulle förordnas av tingsrätten, vilket skedde strax därefter. Den nya försvararen fick då drygt två veckor på sig att läsa in sig på målet för att sedan kunna ta vid där rättegången avbröts.

Vill ha knappt 400 000 kronor för jobbet

Nu har den entledigade advokaten inkommit med sin kostnadsräkning till tingsrätten. Där yrkar hon att staten ska betala henne drygt 392 000 kronor för det jobb hon lagt ned fram till dess att hon entledigades. Totalt rör det sig om 206 arbetade timmar, där 75 av dessa gått åt till inläsning och bearbetning av förundersökningen och knappt 19 timmars tidsspillan under de knappt fem månaderna som hon varit förordnad i målet.

Åklagarna vill att hon ska ersätta merkostnader

Nu har åklagarna i målet yttrat sig över advokatens kostnadsräkning och skriver att hon ”genom sitt agerande orsakat stora merkostnader för målet, bland annat genom att en ny offentlig försvarare nu måste läsa in allt material”. Åklagarna ifrågasätter inte hennes nedlagda arbete, men anser att hon bör bli ersättningsskyldig för de merkostnader hon orsakat genom sitt agerande.

Det handlar inte bara om merkostnader i form av en ny försvarare, skriver åklagarna, utan även om den merkostnad som uppstått i form av merarbete för de övriga försvararna i målet.

Åklagarna överlämnar därför till tingsrätten att att avgöra om advokatens
ersättningsskyldighet ska regleras kvittningsvis gentemot kostnadsräkningen eller om ska få betalt för sitt arbete för att sedan betala den ersättning som rätten anser vara rimlig.


Dela sidan:
Skriv ut: