Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

16-åring köpte elchockvapen via Wish – frias från vapensmuggling

Straffrätt
Publicerad: 2022-09-23 10:11
En typ av elchockvapen. Vapnet är inte densamma som beskrivs i artikeln. Foto: Carlos Osorio/TT

En 16-årig kvinna köpte ett elchockvapen via Wish. Nu friar en oenig tingsrätt kvinnan från misstankarna om vapensmuggling.

Åklagaren har yrkat att tingsrätten ska döma den i dag 17-åriga kvinnan för ringa vapensmuggling.

Enligt åklagaren har inte kvinnan anmält ett elchockvapen till Tullverket i samband med införsel till landet. Eftersom hon inte anmält detta till myndigheten bröt hon, enligt åklagaren, mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln. 

Kvinnans berättelse

Kvinnan har å sin sida erkänt de faktiska omständigheterna men invänt att hon inte hade uppsåt till gärningen. Hon har även accepterat åklagarens yrkande om förverkande av vapnet och postpaketet.

Kvinnan har uppgett att hon bläddrade i flödet på Wish och fick först upp ett elchockvapen som sköt något som liknade trådar. Hon bläddrade vidare till den aktuella produkten som såg mildare ut. Antal volt stod inte i annonsen. Annonstexten var lekfull och det stod ungefär ”prank your friends”. Det fanns en bild i annonsen på en hand som höll i produkten. 

Hon berättar att hon köpte den någon gång i mars 2022. 

”Hon köpte den bland annat som säkerhet för sig själv eftersom hon hade blivit utsatt för sexuella trakasserier. Hon tänkte inte nödvändigtvis använda produkten mot någon utan köpte den för att kunna känna sig säker. Vid användning tänkte hon att den skulle ge en mild stöt, ungefär som från ett batteri. Hon tänkte också att det var en rolig sak att ha själv och att leka med sina kompisar med”. 

Kvinnan betalade 200 kronor för elchockvapnet.

Gjorde inga efterforskningar

Vidare har hon uppgett att hon inte gjorde några efterforskningar kring vad som gällde för produkten eftersom det inte fanns något i annonsen eller i övrigt som fick henne att tänka att den kunde vara olaglig. 

Inför köpet frågades hon inte om sin ålder och det framkom ingen information om att det kunde vara lagligt i vissa länder men olagligt i andra. 

Tingsrätten konstaterar att kvinnan objektivt sett gjort sig skyldig till gärningen. Frågan är om åklagaren har styrkt att hon hade uppsåt. Tingsrätten pekar på att åklagaren inte lyckats motbevisa kvinnans uppgifter om att hon inte haft något uppsåt. Tingsrätten beaktar även att kvinnan endast var 16 år vid tiden för gärningen.

”Vad hon har uppgett, framför allt om annonsens utformning, leder till bedömningen att hon inte kan anses ha varit medveten om risken för att det varit fråga om en anordning som det krävs tillstånd för att inneha. Det är därför inte utrett att N.N hade uppsåt till den omständigheten att vissa införselrestriktioner gällde för anordningen. Därmed ska hon frikännas från åtalet.”, skriver tingsrätten.

Skiljaktig mening

Tingsfiskalen är dock skiljaktig i skuldfrågan.

Han hänvisar till att kvinnan har uppgett att ett av hennes syften med köpet var att kunna skydda sig själv från angrepp. 

”Hon måste därför ha varit medveten om risken för att den produkt hon köpte kan användas för att tillfoga människor smärta och att det krävs tillstånd för att inneha den. Med hänsyn till självförsvarssyftet måste hon ha varit medveten om den risken även om hon valde bort andra produkter som såg mer kraftfulla ut och även om elchockvapnet annonserades snarare som en leksak som kan användas vänner emellan”, skriver tingsfiskalen.

Han pekar vidare på att kvinnan inte gjorde hon några kontroller för att försäkra sig om att det inte var fråga om ett tillståndspliktigt föremål för vilket vissa införselrestriktioner gäller. 

”Enligt min uppfattning begick hon därför gärningen med likgiltighetsuppsåt och ska därmed dömas för ringa vapensmuggling. Påföljden ska bestämmas till dagsböter”, skriver tingsfiskalen. 


Dela sidan:
Skriv ut: