Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Stora Enso säljer tysk pappersanläggning

Nyheter
Publicerad: 2022-09-13 08:50
Stora Enso. Foto: Pressbild

Stora Enso säljer sin anläggning för pappersproduktion i Maxau, Tyskland, med alla tillhörande tillgångar, till Schwarz Produktion. Bolagsvärdet uppgår till omkring 210 miljoner euro.

Stora Enso har undertecknat ett avtal om att avyttra sin anläggning för pappersproduktion i Maxau, Tyskland, med alla tillhörande tillgångar, till Schwarz Produktion, en del av Schwarz Group. Bolagsvärdet uppgår till omkring 210 miljoner euro, motsvarande 2,2 miljarder kronor, och avyttringen förväntas ske i början av 2023, med förbehåll för myndighetsgodkännande.

Avyttring enligt plan

Transaktionen ingår i den tidigare aviserade planen att avyttra fyra av Stora Ensos fem pappersanläggningar.

– Vi är mycket nöjda med det här avtalet eftersom det uppfyller vårt mål att skapa en långsiktigt hållbar framtid för Maxau-anläggningen och dess anställda. Vi kommer att fortsätta avyttringsprocessen för de tre återstående pappersanläggningarna i Nymölla, Hylte och Anjala, säger Seppo Parvi, CFO på Stora Enso och chef för divisionen Paper.

Schwarz Produktion förväntas överta ägandet av Maxau-anläggningen i början av 2023. Schwarz planerar att fortsätta bedriva pappersproduktion på anläggningen, och de 440 anställda inom Maxaus bruksorganisation kommer att omfattas av transaktionen.

Minskar omsättningen

Baserat på 2021 års siffror förväntas avyttringen minska Stora Ensos årliga omsättning med ungefär 250 miljoner euro, cirka 2,6 miljarder kronor. Med förbehåll för justeringar på slutdatumet kommer Stora Enso att bokföra en engångsvinst från avyttringen på cirka 50 miljoner euro, motsvarande 530 miljoner kronor, i sitt rörelseresultat enligt IFRS under det första kvartalet 2023, vilket betraktas som en jämförelsestörande post.

Avyttringsprocessen fortgår för de återstående pappersanläggningarna i Nymölla, Hylte och Anjala, utan någon fastställd tidpunkt för slutförandet.

Stora Enso har för närvarande fem anläggningar för pappersproduktion. Totalt sett har divisionen Paper för närvarande cirka 2 300 anställda. Under 2021 uppgick Paper divisionens nettoomsättning till 1 703 miljoner euro. 


Dela sidan:
Skriv ut: