Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bilägare får resning mot försäkringsbolag – kan bevisa stöld

Nyheter
Publicerad: 2023-05-22 14:27
Genrebild. Foto: Pontus Lundahl / TT

En stulen bil med manipulerat chassi hittades under en särskild insats mot lyxbilsstölder i Köpenhamn.
Nu får bilägaren, som tidigare nekats försäkringsersättning, resning i ett tvistemål mot Länsförsäkringar då utgången i tingsrätten sannolikt blivit en annan om denna bevisning funnits på bordet.
Det beslutar Hovrätten över Skåne och Blekinge i ett färskt avgörande.

I april förra året meddelade Helsingborgs tingsrätt dom i ett tvistemål mellan en försäkringstagare och Länsförsäkringar. Domen innebar att försäkringstagaren nekades försäkringsersättning för sin påstått stulna Audi RS6:a. Detta eftersom han inte ansågs ha gjort det mera antagligt att ett försäkringsfall förelåg än att så inte var fallet.

Mannen har nyligen ansökt om resning i hovrätten och där gjort gällande att det finns ny bevisning som sannolikt hade lett till en annan dom – om dessa varit kända för tingsrätten. Han har också anfört att han inte hade denna, nya, bevisning innan tingsrättens dom vann laga kraft.

Den stulna bilen var hans

Den bevisning mannen nu lagt fram utgörs av brev, e-postmeddelanden och en rapport från dansk polis, en kriminalteknisk undersökning av bilen och ett brev från en åklagare i Köpenhamn.

Av denna framgår att Köpenhamnspolisen hittat en Audi RS6 tillsammans med knappt 40 andra fordon under en särskild operation riktad mot lyxbilsstölder. Den aktuella bilen hade ett nytt, manipulerat chassinummer och tillhörde, enligt det danska bilregistret, ett leasingbolag. I samma bil hittades dock en servicebok av vilken det framfick att bilen hade varit registrerad i Sverige med det registreringsnummer som mannens bil haft.

Svensk polis kontaktades av Interpol några månader senare och vid en kriminalteknisk undersökning kunde det konstateras att bilen varit hans, stöldanmälda bil. När mannen fick tillbaka bilen konstaterades att det skulle kosta drygt 310 000 kronor att återställa de skador som uppstått.

Beviljas resning

Hovrätten över Skåne och Blekinge slår nu fast att utgången i tingsrätten ”sannolikt hade blivit en annan” om den nya bevisningen hade åberopats där.

Mannen uppgift om att han fått del av denna bevisning först efter att domen vunnit laga kraft ifrågasätts inte heller av hovrätten – och förutsättningarna för resning anses uppfyllda.

Resning beviljas därför och tingsrätten ska nu pröva målet på nytt.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Resning försäkring

Dela sidan:
Skriv ut: