Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Stockholmsbörsen bötfäller Oasmia med miljonbelopp

Nyheter
Publicerad: 2020-10-14 14:04
Foto: Linus Sundahl-Djerf / SvD / TT

Läkemedelsföretaget Oasmia Pharmaceutical åläggs att betala ett vite motsvarande ett belopp om totalt cirka 3,1 miljoner kronor efter tidigare styrelsens brott mot god sed på aktiemarknaden.

Läkemedelsföretaget Oasmia Pharmaceutical meddelar under onsdagen att bolaget har underrättats om beslut från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm om att Oasmia åläggs att betala ett vite uppgående till 15 årsavgifter, motsvarande ett belopp om totalt cirka 3,1 miljoner kronor, för att bolagets tidigare styrelse, i anslutning till extra bolagsstämma i bolaget i mars 2019, i olika avseenden brutit mot god sed på aktiemarknaden.

– Det är tråkigt att Oasmias nuvarande aktieägare drabbas av den tidigare styrelsens felaktiga beslut, men så fungerar Nasdaqs regelverk. I sitt avgörande tar disciplinnämnden ställning till allvaret i de historiska överträdelserna, men det är inte, vilket är viktigt att betona, en recension över de kraftfulla åtgärder som har vidtagits för att städa upp. Uppstädningsprocessen fortskrider och ett led i det är att hålla tidigare styrelsen ansvarig för skada den orsakat bolaget. En process är redan inledd och vi har goda förhoppningar att få tillbaka pengarna, kommenterar Anders Härfstrand, styrelseordförande i Oasmia.

Stämning mot tidigare styrelse

Den 25 september i år meddelade Oasmia att bolagets styrelse har, med stöd av advokatbyrån Hannes Snellman och annan extern expertis, lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot bolagets tidigare styrelse och kräver att den tidigare styrelsen förpliktas att betala cirka 30 miljoner kronor.

Kravet är i huvudsak hänförligt till de tidigare styrelseledamöternas hantering av och inblandning i den tidigare ägarstriden mellan Arwidsro och den tidigare ägaren MGC, uteblivna ränteintäkter till följd av förbjudna lån under perioden 2015-2017, kostnader för bolaget i samband med den skatterevision som inleddes av Skatteverket i maj 2019, bristtäckningsansvar på grund av skentransaktioner, samt kostnader för Bolaget till följd av den grupptalan som inlämnades mot Bolaget i USA i juli 2019.

Den tidigare styrelsen nekades ansvarsfrihet vid årsstämma 2019.

Fastställe skadeansvar

Bolaget begärde vidare att domstolen skulle fastställa att de tidigare styrelseledamöterna är solidariskt ansvariga för ytterligare skada som kan uppstå till följd av vissa handlingar och beslut av den tidigare styrelsen i samband med ägarstriden, ett förvärv av immateriella rättigheter från Ardenia samt eventuell ytterligare skada till följd av Skatteverkets skatterevision.

– Den åtgärd som vi tillkännager idag är en direkt följd av slutsatserna från en utredning utförd av revisionsbyrån Deloitte avseende den tidigare styrelsens ansvarsområden, och ett beslut fattat av Oasmias nya styrelse vid årsstämman 2019 att agera på dessa slutsatser. Oasmias nya styrelse är, tillsammans med bolagets VD och ledningsgrupp, fast beslutna att slutföra omvandling av Oasmia. Bolagets strategi att bygga ett hållbart, lönsamt specialty pharma-bolag kvarstår, kommenterade Anders Härfstrand, styrelseordförande i Oasmia.


Dela sidan:
Skriv ut: