Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Statligt anställda upplever ökad arbetsbelastning

Nyheter
Publicerad: 2022-11-16 13:10
Foto: Kerstin Karlsson/TT

Arbetsbelastningen har ökat för statligt anställda.
Det visar en färsk undersökning från fackförbundet ST – där 7 av 10 uppger att de känner sig stressade i jobbet.
– Anställda i staten är mer stressade än anställda på arbetsmarknaden i stort, kvinnor mer än män och yngre mer än äldre. Stressnivån har dessutom ökat de senaste åren, säger Martina Saar, utredare på ST i ett pressmeddelande.

I ST:s undersökning, som besvarats av drygt 16 000 medlemmar, uppger 55 procent av de svarande att arbetsbelastningen ökat under de två senaste åren – och nära 30 procent upplever att de inte kan säga ifrån när de har för mycket att göra.

Dessutom uppger 6 av 10 svarande att deras övertid är kopplad till att de inte hinner utföra sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid.

 – Vi ser ett starkt samband mellan hur medlemmarna upplever sin arbetssituation och graden av inflytande över arbetsmiljön. Ju mer nöjd med jobbet du är, desto mer inflytande har du sannolikt över ditt arbete och din arbetsmiljö, säger Martina Saar i pressmeddelandet.

Inte fått tillräckligt stöd

Mer än var tredje svarande, 34 procent, uppger också att det förekommer hot och våld på arbetsplatsen, vilket är en ökning jämfört med tidigare. En tredje del av dessa upplever att de inte fått tillräckligt stöd när de utsatts.

 – Svaren visar vad som händer när politiken uttrycker en vilja att göra många olika saker men utan att tillföra tillräckligt med resurser.  Om en regering vill att förvaltningen ska genomföra något, då måste det också följas av ett ekonomiskt tillskott. Annars blir följden det vi nu ser på många håll; stressade medarbetare och chefer med omöjliga uppdrag, säger Britta Lejon, förbundsordförande fackförbundet ST.


Dela sidan:
Skriv ut: