Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Staten säljer Saabs tidigare dotterbolag Orio för en halv miljard kronor

Nyheter
Publicerad: 2022-06-10 08:15
Foto: AP/Carlos Osorio

Regeringen har beslutat att sälja Orio AB till Hedin Mobility Group AB. Affärens totala värde uppgår till 503 miljoner kronor.

Under torsdagen meddelar regeringen att Orio AB ska säljas till Hedin Mobility Group. Orio bildades 2009 i samband med att Saab Automobile ansökte om lån från Europeiska investeringsbanken, EIB med svenska staten som garant för lånet.

Sattes som pant

Dotterbolaget Saab Automobile Parts AB, nuvarande Orio, sattes som pant och övertogs av svenska staten från konkursboet ett år efter att Saab ansökt om konkurs. 2013 överfördes förvaltningen av aktierna i Orio från Riksgälden till Regeringskansliet. 

Regeringen har sedan juni 2013 riksdagens bemyndigande att avyttra statens aktier i Orio.

– Regeringens uppfattning är att Orio genom en ny ägare kommer få möjlighet att utvecklas positivt till nytta för bolagets kunder, anställda och Nyköpings kommun. Vi är därför glada över att idag kunna lämna över till en ägare som kan utveckla bolaget vidare, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson. 

Köpeskilling

Hedin Mobility Group AB förvärvar 100 procent av aktierna i Orio. Affärens totala värde för svenska staten uppgår till 503 miljoner kronor inklusive utdelning i samband med överlåtelsen samt en tilläggsköpeskilling motsvarande det belopp som Orio förväntas erhålla från Saab Automobile Aktiebolags konkursbo.

Ägandet av aktierna i Orio övergår till Hedin Mobility Group AB den 9 juni 2022.

Hannes Snellman Advokatbyrå har varit statens juridiska rådgivare. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit statens oberoende expert i bedömningen av affärsmässigheten av transaktionen ur ett finansiellt perspektiv. 


Dela sidan:
Skriv ut: