Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Starkt rapport från Ratos – resultatet ökar kraftigt

Nyheter
Publicerad: 2021-04-30 08:09
Jonas Wiström, vd för Ratos. Foto: Pressbild

Ratos resultat första kvartalet ökade till 1 733 miljoner kronor jämfört med -113 miljoner kronor samma period i fjol.
Bolagsgruppens Ebita ökade samtidigt med 61 procent.

Ratoskoncernen presenterar resultat för första kvartalet 2021 som visar att periodens resultat för Ratoskoncernen ökade till 1 733 miljoner kronor jämfört med -113 miljoner kronor samma period i fjol.

Rörelseresultatet från kvarvarande verksamhet för Ratoskoncernen uppgick till 154 miljoner kronor jämfört med -14 miljoner kronor i fjol.

Resultat per aktie

Resultat per aktie efter utspädning ökade till 5,27 kronor jämfört med -0,38 kronor mer aktie.

Resultat per aktie efter utspädning, justerat för realisationsresultat uppgick till -0,04 kronor jämfört med -0,38 kronor.

Likvida medel i moderbolaget uppgick till 2 285 miljoner kronor jämfört med 1 391 miljoner kronor samma period i fjol.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen minskade till 4 666 miljoner kronor jämfört med 5 588 miljoner kronor samma period i fjol, främst beroende på avyttringen av Bisnode. EBITA ökade till 173 miljoner kronor jämfört med 108 miljoner kronor samma period året innan.

– Under det första kvartalet, som är säsongsmässigt litet, ökade bolagsgruppens EBITA med 61 procent. Detta trots att Bisnode, som representerade 54 procent av resultatet i det första kvartalet 2020, inte ingår i bolagsgruppen detta kvartal. Samtidigt har lönsamheten förbättrats. Pandemin påverkade kvartalet med minskad försäljning som följd. Trots det har samtliga bolag med undantag för Diab och HENT, förbättrat eller starkt förbättrat sina resultat. I kvartalet slutfördes två bolagsförsäljningar och två bolagsförvärv. Efter periodens utgång genomfördes ytterligare ett förvärv, säger Jonas Wiström, VD och koncernchef, Ratos.

Rörelsens kassaflöde uppgick till -524 miljoner kronor jämfört med -107 miljoner kronor samma period i fjol.


Dela sidan:
Skriv ut: