Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Starkt kvartal för fastighetsbolaget Balder

Nyheter
Publicerad: 2022-05-12 08:59
Erik Selin, vd för Balder, och storägare i Collector.

Balders förvaltningsresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 27  procent och uppgick till 1 382 miljoner kronor jämfört med samma kvartal i fjol.

Fastighetsbolaget Balders förvaltningsresultat under första kvartalet 2022 uppgick till 1 521 miljoner kronor (1 228), varav effekt av förändrade valutakurser uppgick till 25 miljoner kronor (–26). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 27  procent och uppgick till 1 382 miljoner kronor (1 088), vilket motsvarar en ökning per aktie med 27  procent till 7,41 kronor (5,83). 

Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 875 miljoner kronor (2 896). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 5 261 miljoner kronor (2 665), motsvarande 28,21 kronor per aktie (14,29). 

Hyresintäkter

Hyresintäkterna ökade med 18  procent till 2 507 miljoner kronor(2 118), varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till 53 miljoner kronor (–58). 

”Hyresintäkterna uppvisar stor riskspridning avseende hyresgäster, branscher och lägen. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick den 31 mars till 96 procent (95)”, skriver Balder i rapporten. 

Fastighetskostnaderna uppgick till –702 miljoner kronor (–590) under perioden. Fastighetsbolaget noterar att första och fjärde kvartalet har högre kostnader i jämförelse med de övriga kvartalen medan tredje kvartalet oftast har lägst kostnadsnivå.

Finansnetto

Förvaltnings- och administrationskostnaderna uppgick under perioden till –252 miljoner kronor (–185), varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till –6 miljoner kronor (6).

Finansnettot uppgick till –428 miljoner kronor (–332), varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till –8 miljoner kronor (8). 


Dela sidan:
Skriv ut: