Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Stark rapport från SBB – höjer utdelningen

Nyheter
Publicerad: 2021-02-23 08:45
llija Batljan vd för SBB. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT / ** OUT DN, Dagens Industri (även arkiv) **

SBB.s förvaltningsresultat ökade med 284 procent i jämförelse med år 2019, drivet av ett starkt driftnetto.
Styrelsen föreslår utdelning om 1 krona per stamaktie A och B  jämfört med 0,60 kronor året innan.

I dag presenterar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, bokslutsrapport för 2020.

Av rapporten framgår det att förvaltningsresultatet ökade med 284 procent i jämförelse med år 2019 till 2 474 miljoner kronor. En kraftig ökning av driftnettot till 3 479 miljoner kronor, jämfört med 1 265 miljoner kronor året innan, är huvudförklaringen bakom den starka utvecklingen av förvaltningsresultatet. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 242 procent till 2 232 miljoner kronor för helåret, jämfört med 653 miljoner kronor året innan. Justerat för engångseffekter för återköp av dyra lån och omstruktureringskostnader landade kassaflödet för året på 2 483 miljoner kronor jämfört med 933 miljoner kronor året innan.

Väntas höja ratingen

 Under 2020 lyckades vi höja överskottsgraden till 68 procent från 63 procent år 2019. Våra renoveringar bidrog till att driftnettot like-for-like ökade med starka 4,1 procent medan hyresintäkterna ökade med 3,2 procent”, skriver Ilija Batljan, verkställande direktör och grundare.

Han ser förhoppningsfullt på att höja ratingen som i dag ligger på BBB. Han uppger att bolaget har, ”enligt våra beräkningar, uppfyllt de viktigaste nyckeltalen för en BBB+ rating. Finanspolicyn och styrelsens tydligt utryckta ambition avseende rating stärker målet att uppnå en A- rating på lång sikt”. 

Ilija Batljan hänvisar då till kvaliteten på bolagets tillgångar, både i termer av trygghet i hyresflödena och likviditet på transaktionsmarknaden som, enligt honom har bevisat sig som Europas tryggaste i utmanande tider. 

Hyresintäkterna

Hyresintäkterna uppgick under perioden till 5 121 miljoner kronor, jämfört med 1 996 miljoner kronor året innan. I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 3,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Av hyresintäkterna avsåg 843 miljoner kronor bostäder, 4 012 miljoner kronor samhällsfastigheter och 266 miljoner kronor övriga fastigheter. 

Fastighetskostnaderna uppgick under perioden till -1 642 miljoner kronor jämfört med -731 miljoner kronor året innan. 

Periodens resultat efter skatt uppgick till 9 084 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 2 624 miljoner kronor föregående år. 

Fastighetsportföljens värde uppgick till 90,2 miljarder kronor jämfört med 79,5 miljarder kronor året innan.

Styrelsen föreslår utdelning om 1 krona per stamaktie A och B  jämfört med 0,60 kronor året innan och en oförändrad utdelning om 2 kronor per stamaktie D att delas ut kvartalsvis.


Dela sidan:
Skriv ut: