Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Stark rapport från Alm Equity – ökar nettoresultatet

Nyheter
Publicerad: 2021-11-25 08:53
Joakim Alm, största ägare, styrelseledamot och vd. Äger 33,11 procent av aktierna och 53,12 procent av rösterna i Alm Equity.

Bostadsutvecklaren Alm Equity redovisar ökande omsättning och resultat under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Under torsdagen presenterar bostadsutvecklaren Alm Equity kvartalsrapport för tredje kvartalet 2021. Av rapporten framgår det att omsättningen steg 186 procent till 615 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 27 miljoner kronor, jämfört med 59 miljoner kronor samma period i fjol, med en rörelsemarginal på 4,4 procent.

Resultat före- och efter skatt

Resultatet före skatt var 109 miljoner kronor jämfört med 48 miljoner kronor samma period i fjol.

Resultatet efter skatt blev 98 miljoner kronor, vilket en ökning med 145 procent mot föregående år.

Resultatet påverkades positivt av orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter på 72 miljoner kronor, samt orealiserade värdeförändringar i förvaltningsfastigheter under uppförande på 70 miljoner kronor.

Resultat per aktie landade på 2,48 kronor jämfört med 1,14 kronor samma period i fjol, vilket innebär en ökning med 117,5 procent.

Ska starta ett gemensamt förvaltningsbolag

Likvida medel uppgick till 1 242 miljoner kronor jämfört med 542 miljoner kronro i fjol.

Av rapporten framgår det även att Alm Equity ska starta ett gemensamt förvaltningsbolag med fastighetsbolaget Corem, efter att man identifierat 11 000 byggrätter i Stockholm.

Målet under 2022 är att börsnotera bolaget för att skapa en bra kapitalstruktur och förutsättningar för expansion.


Dela sidan:
Skriv ut: