Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Stack man med fällkniv utanför McDonald’s – döms för mordförsök

Nyheter
Publicerad: 2022-08-04 13:48
Swiss army knife. Foto: Stefan Gustavsson / SvD / SCANPIX /

Hovrätten finner, i likhet med tingsrätten, att det är visat att en man, som var påverkad av narkotika, uppsåtligen stack en målsägande med en fällkniv i magen i samband med ett bråk utanför en restaurang och orsakade livshotande skador. Mannen, som lämnade platsen efter knivsticket, döms för försök till mord.

En 20-årig man åtalades vid Uddevalla tingsrätt för försök till mord.

Enligt åklagaren försökte mannen att döda en annan man genom att sticka honom i buken med ett vasst föremål. Händelsen inträffade den 13 februari 2022 i Stenungsund.

20-åringen förnekade försök till mord under anförande av att han inte hade uppsåt att döda målsäganden. 

Stökigt kring dem

Av utredningen framgick att målsäganden och några vännen hade varit på krogen och avslutade kvällen på McDonald’s. Av övervakningsfilmen framgick att det var viss oreda kring den plats där sällskapet satt och att någon kastade vad som såg ut att vara en aluminiumburk tvärs över lokalen. Sällskapet lämnade restaurangen för att vänta på sin taxi utanför vid parkeringsplatsen. 

Målsäganden berättade att han hade druckit öl, groggar och en shot men att hans berusningsgrad var låg. Det var ett 15-tal grabbar på McDonald’s så det var lite stökigt kring dem. En av hans vänner kastade drickan. Själv kastade han varken dryck eller mat och kunde inte stå för det som hans vänner gjorde. Det blev lite skämmigt att stanna kvar på restaurangen så de gick ut för att vänta på sin taxi. Efter ett par minuter kom den tilltalade och hans vän. De sa åt dem att städa efter sig och han var den enda som svarade att det skulle de inte göra. Det var främst den tilltalades kompis som pratade, den tilltalade stod mest tyst bredvid.

Knuffades

Efter ett tag tände den tilltalade till och knuffade ned honom i ett buskage. Det var en knuff med två händer på bröstet med rätt så bra kraft. Den tilltalade lämnade därefter platsen men kom efter någon minut tillbaka. När han återvände hade han ett aggressivt kroppsspråk och blev alltmer närgången. Sedan blev han huggen i buken. Det var en huggrörelse underifrån med full kraft. 

Den tilltalade förklarade att han under kvällen hade tagit Ecstacy och ”rökt” samt hade känningar av benso från kvällen innan. Missbruk gjorde honom mer lättirriterad. Under kvällen hade han hämtat mer att röka och när han kom till McDonald’s såg han fyra fulla personer. Han kompis sade att någon hade kastat något, varför han ville prata med sällskapet. Hans kompis var arg och skrek. Han uppfattade att någon flinade åt hans kompis, vilket gjorde honom irriterad. Därför puttade han personen.

Tog fram en fällkniv

Därefter gick de tillbaka in på McDonald’s och pratade med personalen. När de kom ut igen gick allt jättesnabbt. Hans kompis började ”käfta” igen och det var målsäganden som svarade. Målsäganden puttade honom och han puttade tillbaka. Till slut fick han fram en liten fällkniv som han hade i sin ficka, gjorde ett stick framåt och träffade målsäganden. Han tänkte inte, utan det skedde per automatik. Att han tog fram kniven berodde på att han var stressad, det var fyra personer mot två. 

Tingsrätten noterade att det genom rättsintyget var klarlagt att skadorna var livshotande. Det fanns inget som talade för att den tilltalade befann sig i en nödvärnssituation eller att han uppfattade att han befann sig i en sådan situation.

Det som den tilltalade beskrev, bland annat att han fällde ut knivens blad och tog fram den ur fickan, var inte någon reflexmässig rörelse som han var omedveten om eller oförmögen att kontrollera. Att han möjligen handlade instinktivt och utan eftertanke förändrade inte bedömningen. Den tilltalade hade alltså uppsåt till den rörelse som han utförde med kniven, påpekade tingsrätten.

Inte avsikt att döda målsäganden

Vidare fanns inte mycket som talade för att den tilltalade hade för avsikt att döda målsäganden. Även om mannen yttrade sig på så sätt så talade det inte med någon större styrka att han faktiskt hade för avsikt att döda offret. Den omständigheten att han avhöll sig från att utöva ytterligare våld efter knivsticket talade snarare med styrka mot en sådan avsikt. Det var således varken styrkt att den tilltalade hade avsiktsuppsåt eller insiktsuppsåt.

Eftersom den tilltalade och målsäganden var i rörelse på en plats där det fanns flera andra personer och där det var begränsade ljusförhållanden hade mannen en reducerad förmåga att kontrollera mot vilken del av offrets nedre bål som knivspetsen riktades, konstaterade tingsrätten. Än svårare var det att kontrollera vilken framåtriktad effekt rörelsen kunde få. Det var därmed uteslutet att den tilltalade inte var medveten om risken för att målsäganden kunde dö. Denna insikt hade mannen, även om han var påverkad av narkotika. 

Den tilltalades agerande visade att han var mycket upprörd och hans beteende, under hela händelseförloppet, var att betrakta som hänsynslöst. Det var därigenom styrkt att förverkligandet av effekten, det vill säga att offret skulle dö, inte utgjorde något relevant skäl för mannen att avstå från knivhugget. Han dömdes därför för försök till mord till fängelse i åtta år.

Överklagar

20-åringen överklagade till Hovrätten för Västra Sverige och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet.

Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att det är utrett att den tilltalade uppsåtligen stack målsäganden med en kniv och han att därigenom orsakades skador på tunntarmen och blodkärl, blodvite och smärta. Skadan var livshotande. Hovrätten instämmer även i tingsrättens uppfattning att mannen inte hade rätt till nödvärn och att han inte heller kan ha trott att han hade en sådan rätt. 

När det gäller frågan om det är styrkt att den tilltalade uppsåtligen försökte döda offret anser hovrätten, liksom tingsrätten, att utredningen inte visar att han hade ett så kallat avsikts- eller insiktsuppsåt. 

Likgiltighetsuppsåt

Det finns däremot flera omständigheter som visar att mannen agerade med likgiltighetsuppsåt. Utöver det som tingsrätten har redovisat kan tilläggas att hovrätten anser det utrett att den tilltalade uttalade ett dödshot mot målsäganden under den första delen av skeendet, strax efter det att denne blivit nedknuffad i en buske. Hotet ger ytterligare stöd för att mannen var upprörd. Även den omständigheten att han lämnade platsen efter knivsticket och inte vidtog några åtgärder för att hjälpa offret talar för att han hade ett likgiltighetsuppsåt. 

Hovrätten finner alltså, på samma sätt som tingsrätten, att den tilltalade agerade med likgiltighetsuppsåt. Hovrätten ansluter därmed sig till tingsrättens bedömning att gärningen ska bedömas som försök till mord. Han döms till fängelse i åtta år och sex månader. (Blendow Lexnova)

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: