Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Fotbollen kan inte bekämpa matchfixning på egen hand – spel på lägre divisioner måste förbjudas”

Debatt
Publicerad: 2018-04-04 10:09

REPLIK/DEBATT – av Anders Hübinette, chefsjurist och Tobias Tibell, integrity officer, Svenska Fotbollförbundet

 

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, BOS, betonar i en debattartikel vikten av att det införs ett spelfuskbrott mot matchfixing, vilket riksdagen sannolikt beslutar om senare i vår (Dagens Juridik 2018-03-27).

Vi, som hos Svenska Fotbollförbundet (SvFF) dagligen arbetar för att förebygga och utreda misstänkt matchfixing inom svensk fotboll kan inte annat än hålla med. Den lucka i lagen som möjliggjort för matchfixare att straffritt manipulera våra matcher – när det saknats bevis för annan brottslighet såsom mutbrott eller olaga hot – måste täppas till på det sätt som i december 2017 också föreslagits i regeringens lagrådsremiss ”En omreglerad spelmarknad”.

Gustaf Hoffstedts påstående om att matchfixing i Sverige i dag främst är ett problem i de högre fotbollsdivisionerna vittnar dock om en djupgående okunskap om, eller ovilja att ta till sig, den egentliga problembilden.

Erfarenheter i Sverige och internationellt (se bl.a. Brottsförebyggande rådets, Brå:s, rapport 2015:18 ”Matchfixning – Manipulation av matcher och spelmarknad” samt The Sorbonne-ICSS Guiding Principles for Protecting the Integrity of Sports Competitions) visar att det är större risk att matchfixing drabbar lägre serienivåer där övervakningen från både förbund och media är lägre och där spelarna tjänar mindre eller inga pengar på sitt utövande.

Brå menar att en del av sårbarheten för manipulerade matcher tycks ligga i mötet mellan lågavlönade spelare i dåligt organiserade lag och en penningstinn spelmarknad. En effektiv strategi för att motverka detta kan enligt dem vara att begränsa vadslagning till hög idrottslig nivå.

Ett faktum som stödjer att de lägre serienivåerna är exponerade för matchfixing är det faktum att närmare 30 procent av de matchfixingutredningar som SvFF bedrev under säsongen 2017 rörde matcher i division 3 och nedåt, inklusive junior- och ungdomsserier.

Fotbollen kan inte bedriva kampen mot matchfixning på egen hand. Vi måste ha hjälp av lagstiftare, myndigheter och ansvarstagande spelbolag.

Det är spel på fotboll som skapar matchfixingproblematiken. Fotbollen som sådan leder inte till matchfixing, utan det är möjligheterna att tjäna pengar på spel på fotboll som lockar kriminella att fixa och manipulera matcher.

Den explosion av bettingmöjligheter som skett under den senaste tioårsperioden har förvärrat denna problematik. Hanteringen tar allt mer resurser i anspråk från fotbollen – där vi nu tvingas förstärka SvFF med en särskild utredartjänst – som vi naturligtvis hade föredragit att i stället lägga på att utveckla vår fotbollsverksamhet.

Att olämpligt spel kan förekomma på andra, mer eller mindre, oreglerade marknader utgör inte något hållbart skäl att tillåta allt slags spel på fotboll här i Sverige. Tvärtom måste staten ta sitt ansvar för att skapa ett ansvarsfullt spelutbud på fotboll.

SvFF har därför i dag hos regeringen och Lotteriinspektionen begärt att de, inom ramen för den kommande spelregleringen, föreskriver att ett spelbolag som beviljas licens på en framtida svensk spelmarknad endast ska få erbjuda vadhållning som har en tydlig koppling till slutresultatet i en fotbollsmatch (och inte på t.ex. antalet inkast, hörnor, gula eller röda kort) och endast på de högsta nivåerna, nämligen Damallsvenskan och Elitettan på damsidan samt Allsvenskan ner till div. 2 på herrsidan.

Att flera av BOS medlemsbolag erbjuder spel på våra ungdomsserier är bara ett exempel på en avart som varken vi, eller staten, rimligen kan acceptera.

Om Gustaf Hoffstedt menade allvar med att vilja samarbeta mot matchfixing borde den första omedelbara åtgärden vara att BOS medlemmar tog sitt ansvar genom att ta bort dessa objekt från spelutbudet för att inte ytterligare underblåsa risken för manipulerade matcher och kriminella hot mot fotbollen.

Och ja, det stämmer att svensk fotboll och Svenska Spel (tidigare Tipstjänst) har haft ett långvarigt och mycket givande samarbete.

Och ja, Svenska Spel tar sitt ansvar och lyssnar på oss när det gäller vilka fotbollsmatcher och företeelser som det ska gå att spela på.

Men när det gäller syftet med vårt stenhårda dagliga jobb mot matchfixing ska det inte råda några tvivel: det gör vi enbart för att skydda svensk fotboll och inte för att Svenska Spel, eller något annat spelbolag, ska säkra sin profit.

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: