Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Spärrarna öppnades trots att SL-kortet var ogiltigt – men mannen borde kontrollerat saldot enligt HD

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-05-23 09:11
Foto: Foto: Annika af Klercker/SvD/TT

Det är resenärens skyldighet att kontrollera att det finns tillräckligt saldo på SL-korter inför en resa. Det konstaterar Högsta domstolen som tvingar en man att betala kontrollavgift – trots att spärrna öppnades för honom.

 

Mannen hade scannat sitt SL-kort med så kallad reskassa i tunnelbanespärrarna och dessa hade öppnats. Spärrarna hade sedan pipit när mannen passerade och gick vidare.

Vid en biljettkontroll lite senare upptäcktes att han inte hade någon giltig biljett eftersom reskassan på kortet inte räckte.

Mannen fick därför en tilläggsavgift på 1 560 kronor som han vägrade att betala.

Varit ursäktligt
SL vände sig då till tingsrätten som ansåg att mannens avsaknad av giltig biljett hade varit ursäktlig. Detta eftersom spärrarna hade öppnats när han scannade SL-kortet.

Enligt tingsrätten var det ”inte orimligt att man som resenär tror att man köpt i vart fall den billigaste biljetten när man scannar ett kort avsett för reskassa och spärrarna öppnar sig”.

Domstolen ansåg att mannen hade gjort vad som kunde krävas för att försäkra sig om att han hade en giltig biljett och SL:s talan ogillades därför.

Känna till reskassan
Svea hovrätt gjorde däremot en annan bedömning och förpliktigade mannen att betala tilläggsavgiften. Enligt hovrätten bör en resenär som reser med ett SL-kort med reskassa själv känna till vilket belopp som finns på kortet.

Hovrätten konstaterade att mannen inte ens hade påstått att han hade vidtagit någon åtgärd för att kontrollera saldot på SL-kortet innan han började resan. Han hade inte heller gått tillbaka trots att spärrarna hade pipit.

Funktion som öppnar
Hovrätten pekade också på att det enligt SL finns en funktion som gör att spärrarna kan öppnas även om det inte finns några pengar på SL-kortet.

Mannens avsaknad av biljett ansågs därför inte ursäktlig.

En rådman var skiljaktig i hovrätten och ville fastställa tingsrättens dom.

Högsta domstolen har nu beslutat att meddela prövningstillstånd i målet för att ge svar på när det ska anses ursäktligt att inte ha en giltig biljett i kollektivtrafiken.

HD går på hovrättens linje
Mannen överklagade domen till Högsta domstolen som valde att lämna prövningstillstånd för att ge svar på när det ska anses ursäktligt att inte ha en giltig biljett i kollektivtrafiken.

Högsta domstolen, som i och för sig godtog resenärens uppgifter, konstaterar i dagens dom att det är en resenärs eget ansvar att se till att han eller hon har en biljett.

I detta fall var resenären därmed skyldig att se till att han hade tillräckligt saldo på kortet och det hade inte framkommit annat än att han hade haft möjlighet att kontrollera saldot.

Det förhållandet att SL:s kontrollsystem släppte igenom honom befriade honom, enligt Högsta domstolen, inte från detta ansvar varför han är skyldig att betala den ålagda kontrollavgiften.

Mitt DJ Premium

Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.


Dela sidan:
Skriv ut:


William Eriksson
william.eriksson@blendow.se