Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sommarjobb var inte påbörjad etablering på arbetsmarknaden

Nyheter
Publicerad: 2022-11-15 11:22
Foto: Marcus Ericsson / TT

Det var inget påbörjande av etableringen på den svenska arbetsmarknaden när en då 27-årig kvinna tog ett sex veckor långt sommarjobb.
Det slår Migrationsöverdomstolen fast och konstaterar att kvinnan därför omfattas av personkretsen som inte ska tvingas lämna Sverige för att ansöka om uppehållstillstånd.

Den 30-åriga kvinnan fick uppehållstillstånd för högskolestudier i Sverige och var under den perioden undantagen från kravet på arbetstillstånd. Under sommaren 2019 hade hon en visstidsanställning och sökte därefter asyl.

Enligt Migrationsverket kunde hon inte få asyl – och verket beslutade istället att hon skulle utvisas, ett beslut som vann laga kraft den 3 november förra året. Samma månad ansökte hon om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, men även denna ansökan avslogs av Migrationsverket då den aktuella bestämmelsen i utlänningslagen är avsedd för ”en personkrets som påbörjat sin etablering på arbetsmarknaden under asylprocessen”.

I de fall personen i fråga haft uppehållstillstånd, vistats i Sverige och arbetat här anses istället etableringen ha påbörjats innan asylprocessen och huvudregeln är då att uppehållstillstånd för arbete ska ha beviljats innan inresa till Sverige. Eftersom kvinnan haft en taxerad inkomst av tjänst under 2019 ansågs hon ha påbörjat en etablering på arbetsmarknaden innan hon sökte asyl – och hon tillhörde således inte personkretsen som omfattas av den aktuella undantagsbestämmelsen i utlänningslagen, konstaterade Migrationsverket.

”Sedvanligt sätt för student att försörja sig”

Kvinnan överklagade beslutet till migrationsdomstolen, som avslog överklagandet. Hon gick dock vidare och överklagade även detta beslut – till Migrationsöverdomstolen – som kom att lämna prövningstillstånd och nu ger henne rätt.

I domen konstaterar överdomstolen att kvinnan studerat på heltid mellan 1 augusti 2018-30 juni 2020 och fullföljt sin studieplan. Under den tiden var hon undantagen kravet på arbetstillstånd och tog under 2019 en sex veckor lång visstidstjänst, vilket har varit hennes enda arbete under den nu aktuella perioden.

Enligt Migrationsöverdomstolen kan detta inte innebära att hon ska anses ha påbörjat en etablering på arbetsmarknaden. Detta då det rör sig om en ”mycket begränsad” tid samt ett arbete som ”snarare varit ett sedvanligt sätt för en student att försörja sig under sommarens studieuppehåll”. Det innebär i sin tur att hon omfattas av personkretsen i utlänningslagens undantagsbestämmelse.

Mot den bakgrunden ska målet återförvisas till Migrationsverket för ny handläggning.


Dela sidan:
Skriv ut: