Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Sommarens lagändring om våldtäkt visade sig vara ett skämt – och ett riktigt dåligt sådant”

Debatt
Publicerad: 2014-03-18 14:28
Professor emerita Madeleine Leijonhufvud

DEBATT – av Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt

 

Vad innebar sommarens lagändring när det gäller ansvaret för sexuella övergrepp? Nu behöver offret (om hon inte blivit slagen eller hotad) inte ha varit ”i hjälplöst tillstånd”. Nu krävs istället att hon varit ”i en särskilt utsatt situation”. Betyder det att alla straffvärda beteenden har täckts in?

Svaret kom häromdagen. Så här ser det ut.

En femtonårig flicka, omhändertagen enligt LVU på grund av drogproblem och under utslussning, bjuds en eftermiddag på ”U-båt” – hasch i koncentrerad form – och blir våldsamt påverkad. Hon kräks och kräks.  Den tjugo år äldre mannen som gav henne narkotikan låter henne sova i hans lägenhet. Under natten har han samlag med henne. Han åtalas. Tingsrätten (Jönköpings TR mål B 3089-13) skriver följande.

Mannen har ”utnyttjat situationen och ’passat på’ att ha sex med målsäganden när hon låg i hans säng och halvsov. Hon måste på sätt och vis sägas ha varit i en utsatt situation; istället för att åka hem och riskera att omhändertas valde hon att övernatta hos (F), som är tjugo år äldre och som tidigare under kvällen hade bjudit på hasch. Hon har under förhöret flera gånger uttryckt det så att (F) hade samlag med henne fastän hon inte ville.

Det finns ingen anledning att betvivla att det var så. Hon kan mycket väl ha känt sig utnyttjad efteråt. Situationen har emellertid enligt tingsrättens mening inte varit sådan att hon kan ha varit i en särskilt utsatt situation. Frågan om vilka omständigheter som omfattades av (F:s) uppsåt behöver därför inte bedömas och åtalet ska ogillas.”

Göta hovrätt har nu fastställt den friande domen (mål B 3171-13). 

Jaha. En femtonåring bjuds på stark narkotika av en tjugo år äldre man, han erbjuder flickan nattlogi och utnyttjar henne sexuellt när hon halvsover efter ruset. En ”utsatt” situation kanske – men inte en ”särskilt” utsatt sådan.

Sommarens lagändring visade sig vara ett skämt – och ett riktigt dåligt sådant. Åtta år tog det att ta det steget. År 2005 körde den dåvarande regeringen över lagrådet, som då ville byta ut kravet på hjälplöshet mot ”särskilt utsatt situation”. Mindre än en månad senare plockades en femtonårig flicka, på rymmen från ett behandlingshem, upp på Stockholms Central av tre män, fördes till en lägenhet i Jordbro, bjöds på alkohol, blev anvisad en madrass på golvet och utnyttjades sexuellt av männen. En av dem dömdes för våldtäkt med motiveringen att han bevisligen tvingat henne genom användande av sin kroppstyngd. De andra männen frikändes. Tingsrätten (Handens TR mål B 1186-05) skrev:

”Det finns anledning att särskilt peka på de förhållandena att lagstiftaren valt att i våldtäktsparagrafen inte föra in något rekvisit om bristande samtycke eller något rekvisit som tar sikte på sådana situationer där offret befunnit sig i en ´särskilt utsatt situation´. /…/ Tingsrätten vill peka på att situationen hade varit annorlunda om lagstiftningen hade varit baserad på samtycke. I en sådan situation hade förmodligen (DJ) och (AT) dömts för våldtäkt”.

Även Svea hovrätt (mål B 5763-05) friade männen – och skrev: 

”Vid en samlad bedömning av målägandens tillstånd finner hovrätten att hon väl kan sägas ha befunnit sig i en mycket utsatt situation. Något hjälplöst tillstånd i den meningen detta begrepp anses ha enligt den rättspraxis som tingsrätten redovisat är det emellertid inte fråga om. /…/ Att de tilltalade agerat med ett stort mått av  hänsynslöshet och bristande respekt mot målsäganden medför inte någon annan bedömning.”

I Jordbro-fallet reagerade alltså både tingsrätt och hovrätt mot en lag som inte skyddade en femtonårig flicka med uppenbara problem – problem som lett till omhändertagande – från att utnyttjas sexuellt av äldre män som insett flickans tillstånd. De förmodade att en lag av det slag vi nu, åtta år senare, fått skulle innebära att männen fälldes.

Men Jönköpingsfallet ger facit. Det är fortfarande tillåtet att bjuda en femtonårig flicka, uppenbart ur stånd att ta vara på sig, på sprit eller narkotika, erbjuda henne nattlogi och utnyttja henne sexuellt. Det är fortfarande inte något brott.

Sveriges advokatsamfund är, kan man förmoda, ganska ensamma om att fortfarande mena att detta är i sin ordning. Femtonåringar är barn enligt FN:s barnkonvention. Kroppen må vara utvuxen men mentalt är de definitivt inte mogna att klara sig mot vuxna som kräver sex.

Riksdagen har glädjande nog förstått att lagen inte duger och gett ett uppdrag till regeringen. Nu ligger bollen där. Det är valår i år. Låt oss se till att frågan inte ”glöms” – och inte heller göms i ytterligare åratal av utredande.

 

Madeleine Leijonhufvuds debattartikel har också publicerats i Svenska Dagbladet.

 

Foto: TT

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: