Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sommarens förhör avgörande för Assanges framtid

Nyheter
Publicerad: 2019-09-09 10:29
Åklagare Eva-Marie Persson. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Assangeärendet går nu in i ett avgörande skede när åklagaren ska fatta beslut om den fortsatta handlingen i målet efter att sju nya vittnesförhör hållits under sommaren.

Vice överåklagare Eva-Marie Persson säger i ett pressmeddelade att man riktat in sig på de utredningsåtgärder som varit möjliga inom Sverige.

– I sommar har vi hållit förhör som har syftat till att kontrollera bevisningen nu när det gått nio år sedan händelsen. Vi har riktat in oss på att göra alla utredningsåtgärder vi kan göra här i Sverige.

– Nu skrivs förhören ut och analyseras. I huvudsak har vi hållit omförhör med personer som hördes 2010, men två av personerna vi har förhört nu har inte tidigare hörts, säger vice överåklagare Eva-Marie Persson vid Utvecklingscentrum Göteborg.

Ärendet kan läggas ned

När förhören analyserats kommer Eva-Marie Persson att fatta beslut om huruvida ärendet ska läggas ned eller om ytterligare utredningsåtgärder ska vidtas.

Om inget åtal väckts innan den 20 augusti 2020 kommer ärendet att preskriberas.

– När vi analyserat svaren kommer jag att fatta beslut om vidare handläggning av ärendet. Då kan ärendet läggas ned eller så beslutar jag om att vidta ytterligare utredningsåtgärder.

– Om jag då gör bedömningen att nästa steg är att höra Julian Assange så kommer jag att utfärda jag en europeisk utredningsorder. I så fall skriver jag till britterna och ansöker om att få hålla ett förhör, säger Eva-Marie Persson.


Dela sidan:
Skriv ut: