Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Småspararguiden förlorar i domstol – publicerat vilseledande inlägg

Nyheter
Publicerad: 2023-03-14 08:40

Småspararguidens publicerade inlägg om Kapitalgruppen var vilseledande och misskrediterande mot Kapitalgruppen.
Det menar Patent- och marknadsdomstolen som förbjuder Småspararguiden vid vite om en halv miljon kronor att ha detta inlägg publicerat på sin hemsida.
Småspararguiden döms även att betala Kapitalgruppens rättegångskostnader om drygt 400 000 kronor.

I slutet av maj 2021 gick rådgivningsföretaget Småspararguiden ut i ett inlägg på sin blogg och varnade läsare för rådgivningsföretaget Kapitalgruppen. ”Vi ser alla varningssignaler för ett bolag som använder oseriösa säljmetoder, försöker sälja dåliga produkter och hamnar på myndigheternas radar”, skrev bland annat Småspararguiden.

Efter en stämning i Stockholms tingsrätt får nu Kapitalgruppen rätt och Småspararguiden förbjuds vid vite om en halv miljon kronor att vid marknadsföring av ekonomisk rådgivning använda det påtalade inlägget. Kapitalgruppen hade yrkat om ett vite på 2 miljoner kronor.

Kapitalgruppen har även yrkat att Patent- och marknadsdomstolen förpliktar Småspararguiden att ge skadestånd till Kapitalgruppen med 1 857 500 kronor jämte ränta. Detta yrkande avslår dock domstolen.

Kapitalgruppen yrkade även för ersättning för sina rättegångskostnader. Nu förpliktar domstolen Småspararguiden att ersätta kapitalgruppen för dess rättegångskostnad med drygt 423 000 kronor.

Tingsrättens bedömning

I domen gör tingsrätten bedömningen om det aktuella inlägget på Småspararguidens hemsida har lämnats i kommersiell verksamhet och med kommersiellt syfte och om det har haft rent kommersiella förhållanden till föremål

Enligt domstolens bedömning får läsaren intrycket att det är fråga om en opinionsbildande eller granskande artikel. 

Genom påståenden och illustrationer framförs budskapet att det finns skäl att varna för Kapitalgruppen, att Kapitalgruppen är en icke oberoende ekonomisk rådgivare som använder sig av oseriösa säljmetoder, har missnöjda kunder och lurar konsumenter att köpa dåliga produkter. Läsaren får också intrycket att det finns ett flertal processer mot företaget hos ARN och att Finansinspektionen har haft anledning att granska eller kritisera Kapitalgruppen.

Domstolen konstaterar att dessa påståenden får anses vara ägnade att väcka negativ uppmärksamhet kring Kapitalgruppen och dess verksamhet. 

Domstolen skriver vidare att det går att utläsas att Småspararguiden och Kapitalgruppen i viss mån är konkurrenter eftersom båda pratar med kunder om privatekonomi. 

”Det påstås emellertid att skillnaderna mellan företagen är större än likheterna eftersom Småspararguiden tar betalt för sin tid och är oberoende, medan Kapitalgruppen säljer produkter för vilka företaget erhåller provisioner”.

Domstolen gör bedömningen att den negativa bild som målas upp av Kapitalgruppen, tillsammans med hänvisningar och länkar till Småspararguidens verksamhet och tjänster, får en avsättningsfrämjande effekt för Småspararguidens verksamhet. 

Riktar skarp kritik mot konkurrent

Inlägget får betraktas som en del av Småspararguidens kommersiella verksamhet i stort. Det är sannolikt att läsare till Inlägget, som står i begrepp att anlita en ekonomisk rådgivare, väljer att vända sig till Småspararguiden i stället för till Kapitalgruppen, skriver domstolen.

”Att rikta så skarp kritik mot en konkurrent och samtidigt genom hänvisningar och länkar belysa fördelarna med den egna verksamheten på sätt som skett i Inlägget kan inte utgöra ett opinionsbildande eller granskande debattinlägg”, skriver domstolen.

Patent- och marknadsdomstolen anser att Inlägget i dess helhet har lämnats i kommersiell verksamhet och i kommersiellt syfte samt haft rent kommersiella förhållanden till föremål. 

Otillbörlig marknadsföring

När det gäller bedömningen om marknadsföringen varit otillbörlig konstaterar tingsrätten att Inlägget är utformat så att det utgör marknadsföring av Småspararguidens ekonomiska rådgivning med särskilt fokus på skillnaden mellan oberoende rådgivare och sådana som i samband med rådgivningen också säljer eller förmedlar andras produkter. 

Enligt Patent- och marknadsdomstolen är det tydligt att Inlägget pekar ut Kapitalgruppen och dess verksamhet och att det därmed görs en direkt jämförelse med Kapitalgruppen. 

Domstolen skriver att Småspararguiden inte har visat att det finns skäl att i rubriken och ingressen varna för Kapitalgruppen eller att påstå att Kapitalgruppen finns på myndigheternas radar och att företaget säljer dåliga produkter. Enligt domstolen har det inte funnits anledning för Finansinspektionen eller någon annan myndighet att ingripa mot Kapitalgruppen. Det som påstås om Kapitalgruppen är därmed vilseledande och misskrediterande, menar Patent- och marknadsdomstolen.

En publicering av enbart negativa omdömen om Kapitalgruppen, utan någon upplysning om att det också fanns positiva omdömen, är vilseledande och misskrediterande mot Kapitalgruppen, menar domstolen.

Till inlägget finns även bilder som domstolen anser är vilseledande och misskrediterande för Kapitalgruppen. 

I inlägget upprepar även Småspararguiden att tre anmälningar har gjorts till ARN. Domstolen skriver att ”mot bakgrund av det stora antalet rådgivningsmöten som förekommit är det inte är synnerligen mycket med tre anmälningar till ARN. I alla tre ärenden har ARN dessutom avslagit anmälarens krav. De upprepade framställningarna om ARN-anmälningar är vilseledande och misskrediterande”.

Vidare har Småspararguiden uppgett i inlägget att Kapitalgruppen använder sig av oseriös telefonfösäljning och har samtidigt dragit paralleller till ”kända ekobrottslingar som Falcon Funds och Allra”. Domstolen menar att påståendena om att Kapitalgruppen bedriver oseriös telefonförsäljning och kopplingen till ”kända ekobrottslingar” är vilseledande och misskrediterande. 

Domstolen kommer fram till att inlägget i dess helhet är vilseledande och misskrediterande och därmed strider mot bestämmelserna om jämförande reklam i marknadsföringslagen. 

Skadeståndsbeloppet

När det gäller skadeståndsyrkandet uppger domstolen att det inte är tillräckligt med endast ett antagande att Inlägget kan ha orsakat en minskad kundtillströmning eller förlorad goodwill för att beviskravet ska vara uppfyllt. Kapitalgruppen har inte gjort det klart mera sannolikt att någon skada har uppstått på grund av inlägget än genom någon av de konkurrerande orsaker som Småspararguiden har lagt fram. Yrkandet om skadestånd ska därför ogillas. 

Grundarna bakom Småspararguiden uppger att domen ”är förstås en hård smäll för Småspararguiden och för oss personligen, men rätten har sagt sitt och det får vi acceptera. Åtminstone för nu”.

”Vi ska ägna några dagar åt att slicka såren och fundera på hur vi går vidare. Vi har i dagsläget inte 423 000 kr. En sak vi behöver ta ställning till tämligen snart är därför om vi ska försöka få in de pengarna eller om vi ska sätta Småspararguiden i konkurs.  Om vi satsar på att få in pengarna och leva vidare ska vi också ta ställning till om vi ska överklaga domen. Det behöver vi i så fall göra senast den 30:e mars”.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
småspararguiden

Dela sidan:
Skriv ut: